Plnicí pera pro leváky

Zvláštním druhem plnicích per na našem trhu jsou pera pro leváky, která lze povětšinou koupit už ve větších papírnictvích. Problém je v tom, že v používání těchto per nemají jasno ani sami výrobci, učitelé a ani prodavači. Pak dochází k tomu, že rodiče v dobré víře svému dítěti zakoupí na radu a přání učitelů plnicí pero a výsledkem je to, že v rukou dítěte prostě nepíše. V čem je zádrhel? V první řadě musíme vědět, jakým způsobem náš levák píše! Teprve podle toho mu můžeme vybrat správné plnicí pero.

Na trhu jsou nabízena plnicí pera určená levákům několikerého druhu:

  1. první typem jsou levná školní pera s vytvarovanou násadkou různými prohlubněmi v místě, kde se drží prsty tak, aby levák držel pero skutečně špetkovým úchopem; hrot je pak stejný ve variantě pro leváky i pro praváky, velmi často jen z tvarovaného plechu. Tato pera bývají označena písmenem L nebo slovem Left.
  2. druhým typem jsou plnicí pera s tvarovaným hrotem pro leváky s dolním psaním, který je mírně zbroušen na opačnou stranu, než mají praváci. Tato pera jsou určena pouze levákům, kteří píší dolním psaním, levákům s horním psaním drápáním nevyhovují, stejně tak jako nevyhovují pravákům. Tato pera bývají také označena písmenem L nebo slovem Left.
  3. třetí typ jsou plnicí pera s užší pravou nožičkou pro leváky s dolním psaním. Tato pera bývají také označena písmenem L nebo slovem Left.
  4. třetí typ jsou plnicí pera se ztuženými nožičkami hrotu pro leváky s dolním psaním, které jsou ve srovnání se stejným modelem pro praváky mnohem tužší, protože u leváků s dolním psaním se obecně předpokládá psaní strkáním a těžší rukou - ovšem jak se to pozná při výběru v obchodě, je záhadou, protože to výrobci tuto vlastnost na těle nevyznačují, většinou to jenom obecně tvrdí. Tato pera bývají opět označena písmenem L nebo slovem Left.
  5. pátý typ jsou pera pro leváky, kde se různou měrou uplatňují předcházející čtyři principy. Tato pera bývají také označena písmenem L nebo slovem Left.

Sami vidíte, že situace je značně nepřehledná, což je způsobeno tím, že výrobci postupují v přípravě výrobního programu živelně, třebaže s dobrými úmysly.

Školní pero s vytvarovaným úchopem pro prsty levé ruky pro držení špetkou; hrot z tvarovaného plechu je stejný pro leváky i pro praváky.

Školní pero pro leváky s dolním psaním s kvalitnějším hrotem s kuličkou z tvrdokovu, o čemž nás informuje nápis na perku; užší pravá nožička, která podporuje spouštění inkoustu pod náklonem doprava potvrzuje zacílení na dolní leváky - úchop je univerzální. 

Hrot plnicího pera pro dolní leváky s návarkem z tvrdokovu zešikmený pro náklon pera (vpravo). Hrot u nejlevnějšího pera - jen zmáčknutý plech; vpravo detail hran. Jak takové pero může psát?
 

Zásadním problémem ve vybavení školáka leváka je to, že pokud píše horním způsobem psaní, nemůže a nesmí mít pero pro leváky! To musí vědět učitel stejně jako prodavač v papírnictví. Levák s horním způsobem psaní musí mít plnicí pero s hrotem pro praváky, ale nesmí mít násadku tvarovanou pro úchop pravou rukou!

Nejjednodušší variantou, jak vybavit horního leváka plnicím perem, je zakoupit mu kvalitnější školní pero pro praváky (R nebo Right) bez tvarování místa úchopu a s hrotem s kuličkou z tvrdokovu. Jak už bylo vysvětleno dříve, horní levák využívá téměř stejných možností při psaní jako pravák, protože píše jen zrcadlově ve srovnání s pravákem. Můžeme se jen předpokládat, že nedůvěra učitelů, rodičů a samotných dětí leváků k psaní plnicím perem pochází právě z toho, že většina leváků píše horním způsobem a pera prodávaná jako "pro leváky" jim prostě při vší snaze nemohou v ruce psát. Je to totiž úplně stejné, jako kdyby takovými pery měli psát praváci.

Kvalitní plnicí pero s univerzálním hrotem vhodným pro praváky i leváky s návarkem z iridia.

Někteří výrobci hroty pro leváky nevyrábějí, a jsou to i renomované firmy, protože kuličku z tvrdokovu na špici hrotu tvarují univerzálně a každý písař si musí plnicí pero sám rozepsat. Tím, že kulička hrotu klouže po papíru, se přítlakem postupně ubrušuje, i když se to na první pohled nezdá, protože to není běžným okem vidět. Není dobré si plnicí pera vyměňovat, neboť každý z nás píše trochu jiným sklonem ruky či mírně otáčí perem kolem osy, a pero pak nabírá chloupky a drhne - to platí zvláště, když svým perem píše pravák, levák s horním psaním a levák s dolním psaním. Při každém způsobu psaní je náklon ruky poněkud jiný, i když praváci a leváci s horním psaním jsou si poměrně blízko; leváci dolní pak píší úplně jinak.

Pokud je to možné, pro nácvik písma volíme raději hrot se širší stopou, protože větší kulička z tvrdokovu lépe klouže po papíru a rozkládá tlak ruky do větší plochy - zanechává širší a viditelnější stopu a nožičky i hrot jsou méně namáhány. To ostatně platí i při výběru psacích prostředků s rotující kuličkou, jako jsou kuličkové tužky a rollery.

květen 2020