Levák a kuličková tužka

Jak jsme se už přesvědčili u praváků, nástup kuličkových psacích prostředků a fixů velmi změnil parametry psaní a ani levákům se tyto změny nevyhnuly. Stejně jako u praváků kuličková tužka v ruce leváka musí mít pracovní náklon minimálně 60 stupňů od roviny psaní, což se i u leváků projevilo změnou úchopů.

Kuličková tužka v rukou leváků se podle Výzkumu 2015 chová podobně jako v rukou praváků, jedinou odlišností je to, že u leváků je její pracovní náklon ještě vyšší.

Nejčastější náklon kuličkové tužky se s odchylkou ±2,5º pohybuje u leváků v pásmu kolem 75º-80º.

Z hlediska výskytu nových modifikovaných úchopů je jejich rozložení shodné s praváky, jak je patrné z následující tabulky:

Rozložení základních typů úchopů je u leváků stejné jako u praváků, k čemuž zřejmě přispívá i to, že se ve školách všechny děti učí základní výchozí úchop, kterým je úchop písařský, tedy skutečný špetkový, který si teprve později žáci přizpůsobí potřebám kuličkových psacích prostředků. Z výzkumu také vyplynulo, že z 24 leváků jich drželo nácvikový roller třemi prsty téměř 80 % a čtyřmi prsty 20 %, což je o něco méně čtyřprstů ve srovnání s praváky.

Zdroj: Boj o špetku ..., str. 163, odkazy na použitou a související literaturu jsou uvedeny v publikaci; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020

Zdroj: Boj o špetku ..., str. 65-73, odkazy na použitou a související literaturu jsou uvedeny v publikaci; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020

Více zde: https://www.levactvi.cz/pravak-a-psani/nove-modifikovane-uchopy/
Zdroj: Boj o špetku ..., str. 65-73, odkazy na použitou a související literaturu jsou uvedeny v publikaci; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020

Více zde: https://www.levactvi.cz/pravak-a-psani/nove-modifikovane-uchopy/
Zdroj: Boj o špetku ..., str. 65-73, odkazy na použitou a související literaturu jsou uvedeny v publikaci; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020

Více zde: https://www.levactvi.cz/pravak-a-psani/nove-modifikovane-uchopy/