Ivo Vodička - další aktivity

Vážení návštěvníci této větve stránek, zde najdete stopy po mých různých dalších aktivitách. Na přednáškách, kde vyprávím o levácích a o jejich životě, jsem občas dotazován, jak a kde jsem přišel na různé věci, které popisuji, a proč "to", nebo "to" tvrdím. Teprve když jsem se ponořil do problematiky leváků, a musím říci, že tak trochu náhodou, uvědomil jsem si, že při promýšlení jednotlivých otázek spojených s leváky se mi spojily zkušenosti leváka, rodiče dvou leváků, učitele češtiny, společenských věd a dějepisu a různých mých celoživotních koníčků, a že mám hodně štěstí, že si mne v podstatě našlo téma, v němž mohu využít to, co jsem se ve škole jako žák i učitel, ale také i jako v mnohých oblastech zvídavý samouk naučil.

I když mé aktivity ve výtvarné oblasti, při psaní nebo můj muzikantský život ve srovnání se známými umělci nepřinášejí závratné výkony, musím říci, že mě dlouhodobě baví a hlavně mi dávají možnost komunikovat nejen se studenty ve škole, ale prostřednictvím výstav, veřejného čtení a vystupování s kytarou po různých kapelách i pobývat s kamarády a dalšími, kteří jsou ochotni naslouchat. Nevím, jestli jsem tvořivým člověkem právě proto, že jsem levák, protože ani nevím, jak vlastně to zjistit, ale tvořím rád a hlavou se mi pořád ženou různé nápady, které se snažím probudit k životu. Nakonec tyto www stránky o levácích a leváctví jsou toho snad důkazem.


Ivo Vodička a Lubo Fousek při prvním společném vystoupení v pozdním letním odpoledni 28. června 2016