Publikační činnost - Ivo Vodička

 

Být levákem / úvod do sinistrologie a sinistropedie (2023) je dlouhodobý projekt, který mapuje život leváků a jejich leváctví. Je to v naší české pedagogické literatuře zatím nejširší záběr do různých oblastí života leváků, které zatím nebyly pro veřejnost zpracovány. Vzhledem k jeho rozsahu a z toho vyplývající postupnosti zpracování jsou jednotlivá témata už od roku 2012 umisťována na těchto webových stránkách, nyní ale nově přepracována a zvěřejňována v samostatných i sdružených kapitolách.
 
 
 
Vážené čtenářky a čtenáři těchto webových stránek, všechny digitální knihy, které zde pro svou potřebu stahujete, jsou zdarma, přispějte proto, prosím, na provoz www.levactvi.cz.
 
 
Mart Eslem - "Na palubě s Ivo Vodičkou", 17. srpen 2020, rozhovor
 
Mart Eslem, vlastním jménem Martin Šlambor, je povoláním podnikatel, duší cestovatel, který doposud, jak říká, navštívil 95 zemí světa a který hovoří italsky, anglicky, španělsky, rusky a se zájmem proniká do tajů arabštiny. Zážitky ze svých cest publikuje písmem i obrazem a koná besedy (více o jeho aktivitách je možno nalézt na jeho webových stránkách).

Shodou okolností či řízením osudu byl Martin mým studentem na ústecké obchodní akademii, kde jsem byl zároveň i jeho třídním učitelem. Říká se, že krev není voda, ale i ze vztahu učitele a žáka se může vyvinout dlouholeté přátelství, které se tentokrát transformovalo v pozvání do nového Martinova mediálního formátu "Na palubě", kde jsme hovořili nejen o knížkách a hudebních nástrojích, ale také o leváctví a pedagogice (od 36:40).
 
 
 Karel Svoboda - Na Knoblošce s Ivo Vodičkou, 14. červenec 2020, rozhovor
 
"Na Knoblošce" je pořad nakladatele Karla Svobody, do kterého si zve zajímavé i regionální osobnosti a povídají si nejen o knihách. S Karlem Svobodou nás kdysi spojily společné zážitky z nočních her po lesích v Radvanci u Nového Boru mezi dvěma "znepřátelenými" dětskými tábory, ale po letech jsme zjistili, že nás také pojí naše leváctví a láska ke knihám; část o leváctví a levácích začíná ve 23:30.
 
 
 
 
"Víme víc o černých dírách než o dětech", rozhovor
pro Ústecký deník, 8. 6. 2020
 
Rozhovor o významu psaní rukou, ale i o změnách ve zvyklostech psaní pro krajský deník. Pro čtenáře těchto mých webových stránek je článek v plném znění  zde .
 
 
 
"Boj o špetku ... aneb soumrak spojitého písma" (2020), Imagine Media, s.r.o., Ústí nad Labem, ISBN 978-80-905511-4-5
"Boj o špetku" je v české pedagogické literatuře nejširší práce o otázkách psaní rukou (grafomotorika, písmo, školní písmo, psací potřeby a další) a zabývá se především novými trendy v psaní rukou, jejichž nositeli jsou nejen školáci, ale i dospělí.
 
Nejméně v posledních dvou desetiletích všichni zaznamenávají výrazné změny v technice psaní a kvalitě písma žáků, ale i dospělých. Proč výsledky dětí dnes nejsou shodné s těmi, na které byli učitelé a veřejnost po dlouhou dobu zvyklí? Za více než půlstoletí vznikly desítky publikací o grafomotorice a cvičebnic, které které na tuto otázku neumí odpovědět, protože chápou nové přístupy v psaní rukou pouze jako nedodržování „správných a ověřených pravidel psaní“, a tím tedy jako „nesprávné“.
 
Jsou pravidla techniky psaní rukou neměnná? Jak se má škola vypořádat s novými úchopy i psacími potřebami? Jaký typ školního písma má škola vyučovat jako přípravu na život v 21. století? Má smysl ještě psát rukou v době počítačů?
 
„Boj o špetku … aneb soumrak spojitého písma“ nabízí čtenářům komplexní pohled na problematiku psacích potřeb, úchopů používaných při psaní a vysvětluje, proč děti i dospělí, praváci i leváci, samovolně přecházejí od spojitého písma k písmu nespojitému a proč řada využívaných metodických postupů při nácviku psaní v běžné školní praxi i speciálním poradenství selhává.
 
Soubor v *.pdf s interaktivními odkazy na názvy kapitol k prohlížení v počítači nebo čtečkách si můžete stáhnout zde:
 
Verze s úpravou pro tisk z počítače si stáhněte zde:
 
Doprovodná prezentace k přednášce ke knize Boj o špetku o pravácích:
KuliFerda a jeho svět / Pracujeme s levákem v předškolním věku / Raabe

Více zde: https://www.levactvi.cz/kuliferda-pro-levaky-raabe/

Doprovodná prezentace k přednášce ke knize Boj o špetku o levácích:
 
Doprovodná prezentace k přednášce ke knize Boj o špetku - Jak děti skutečně píší?:
Boj o špetku - doprovodná prezentace - jak děti skutečně píší.pdf
 
 
Vážené čtenářky a čtenáři těchto webových stránek, všechny digitální knihy, které zde pro svou potřebu stahujete, jsou zdarma, přispějte proto, prosím, na provoz www.levactvi.cz.
 
 
 
Meteor / Vědecko-populární reportáže, rozhovory a dokumenty pro všechny - ČRo2 Praha (2019-2020)
 
Seriál rozhovorů s redaktorem Petrem Sobotkou o omylech a nepravdách o levácích, také o postavení leváků ve společnosti, otázkách grafomotoriky a významu psaní rukou:
* 7. září 2019: 01:32 Má smysl psát rukou?
 
 
KuliFerda a jeho svět / Pracujeme s levákem v předškolním věku / Raabe (2015)
 
Nakladatelství Dr. Josef Raabe v Praze mi na podzim 2013 nabídlo možnost vytvořit pracovní sešity s tématem předškolní výchovy leváků, které by byly k ruce rodičům a učitelům malých leváků. Vznikla tak sada šesti takových pracovních seštiů, které vyšly na jaře 2015. Ne všechny jsou dnes nabízeny ke koupi, ale popis celé sady a metodickou podporu pro učitele a rodiče najdete na této samostatné podstránce.
 
"Levák a psaní" /  Speciální pedagogika  Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2015, č. 4 (str. 494 - 507)
 
Diskusní příspěvek v časopise, který je jako jediný věnován otázkám speciální pedagogiky, kam problematika leváků a leváctví (sinistrologie a sinistropedie) patří.
Časopis není veřejnosti běžně dostupný, protože je to tiskovina zejména pro předplatitele; od roku 2017 existuje digitální archiv, který ale neobsahuje kompletní znění vydání časopisu, a tak je zde můj příspěvek ve skenu i jako textový soubor k dispozici ke stažení přes ikony jako dva samostatné dokumenty v *.pdf.
 
 
"Levák a jeho svět" - online setkání z 14. ledna 2015 na www.rvp.cz (metodický portál pro učitele i veřejnost na různá témata výchovy) - život leváků v pravostranném prostředí a problematika běžných sebeobslužných a domácích činností, ale i hudebních a sportovních aktivit. Pomůcky pro leváky a zásady bezpečnosti práce, které se týkají leváků pracujících s přístroji a zařízeními pro praváky ( výuková prezentace ke stažení ).
 
"Levák a psaní" - online setkání z 19. března 2014 na www.rvp.cz (metodický portál pro učitele i veřejnost na různá témata výchovy) - zaměřeno k vysvětlení podstaty psaní levou rukou v pravostranném prostředí a posouzení jednotlivých metod psaní dolním a horním způsobem a také nato, proč leváci intuitivně a dlouhodobě preferují metodu horního psaní (drápání) a co tato metoda přináší levákům i jejich učitelům; psací pomůcky pro leváky - ano, či ne? (výuková prezentace ke stažení).
 
 
 
rozhovor v populárním pořadu na téma Kdo jsou leváci a jak leváci píší (od 62.32).
 
 
Rozhovor o levácích a leváctví u příležitosti Mezinárodního dne leváků v oblíbeném odpoledním vysílání Českého rozhlasu 2 s moderátorkou Patricíí Strouhalovou, kam jsem byl pozván společně s dr. Jaroslavem Šturmou z FF UK.
 
(5. duben 2013)
 
Rozhovor o levácích a leváctví pro Dopolední expres České rozhlasu Sever vedl redaktor Miroslav Zimmer 5. dubna 2013 na vernisáži typografií, vizuální poezie a ilustrací do svých knih i o levácích, kterou otevřel Ivo Vodička v multifunkčním prostoru OKA-mžik v Litoměřicích.
 
Digitální pracovní materiály (DUM) o lateralitě, leváctví i praváctví (2013)
 
41 výukových materiálů na témata, která se provázejí běžný život leváků i praváků, jejich rodičů a učitelů jako prezentace v *.pdf jsou obsaženy v celostátním školském projektu organizovaném českým ministerstvem školství. Všechny výukové materiály jsou také ke stažení na www.dumy.cz, ale dají se stáhnout všechny najednou přes tuto ikonu:
 
Nechte leváky drápat / Metodika levorukého psaní, kreslení a malování (Portál 2008), ISBN 978-80-262-0992-8
 
Kniha objasňuje podstatu grafomotoriky levorukého psaní, popisuje základní přístupy leváků k psaní a nově zdůvodňuje nejvýhodnější způsob psaní pro leváky. Učitelům, rodičům a samotným levákům poskytuje praktické rady o psacích a kreslicích prostředcích pro leváky a o jejich použití doma a v mateřské a základní škole. Na základě rozboru konstrukce rukopisného písma ve vztahu tahu a tlaku při psaní vysvětluje, proč většina leváků píše jinak, než je doporučeno školní metodikou. Součástí knihy jsou vyobrazení různých způsobů psaní leváků, ukázky rukopisů a fotografie, ale především leváky nejužívanější horní způsob psaní (drápání).
Knihu lze objednat v nakladatelství Portál na obchod.portal.cz/produkt/nechte-levaky-drapat/ (kniha je v prodeji od roku 2008, 1. vydání bylo vyprodáno a nakladatelství Portál na podzim roku 2015 vydalo dotisk.
 
 
 
 
 
 
 
12.1.2023