Křídy a pastely (tradiční kreslicí i psací prostředek)

Křídy jsou vyráběny z jemnozrného vápence, vzniklého rozpadem schránek mořských mikroorganizmů těženého v přírodních naleziších, následně jemně mletého a dále zpracovávaného.

V praxi se běžně ke psaní na tabuli používá tzv. školní křída, tvarovaná do tyčinek kruhového či čtvercového průřezu o průměru či straně kolem 1 cm a 10 cm délky. Školní křídy bývají obvykle bílé barvy, ale na zvýrazňování textu nebo ke kreslení se používají i křídy barevné.

Stopa, kterou vydává takto tvarovaná křída, je nepravidelná podle tvaru a natočení kousku, kterým žák právě píše. Měkká, snadno smyvatelná, a hlavně levná křída je pořád nejrozšířenějším psacím prostředkem, kterým se v našich třídách píše na školní deskové tabule.

Krabička s barevnými školními křídami na zvýrazňování textu nebo kreslení na tabuli.

Způsobů držení křídy je celá řada - malých dětí, které ještě používají dětské úchopy, jsou výhodnější křídy jumbo s velký průměrem, ale při psaní na tabuli se používají hranaté či kulaté křídy menšího průměru uchopované špetkou nebo i jinak. Levák si ze své pozice psaní snadno stíratelnou křídu maže, protože při psaní je hřbet ruky oporou nejen pravákovi, ale samozřejmě i levákovi, a při velikosti písmen psaných na tabuli musí levák hřbetem ruky čas od času spočinout v právě napsaném. Leváci, a to i učitelé leváci, se tomu vyhýbají tím, že se rukou neopírají nebo si vysunou tabuli vysoko tak, aby pojížděli rukou co nejvíce pod řádkem – tím však trpí rukopis, písemný projev může být neuspořádaný, kostrbatý a písmena na řádku mohou plout v opačném sklonu.

Při psaní na tabuli jsou v největší nevýhodě leváci s horním psaním – drápalové, protože na psaní odspodu nejsou vůbec zvyklí. V tomto případě je potřeba levákův projev psaný na tabuli tolerovat, protože zde je možno říci, že levák dělá, co může.

V činnostech spojených s kreslením nebo rýsováním na tabuli je levák ve stejné situaci jako pravák, pouze je potřeba mít na zřeteli, že levák kreslí v pravolevém směru, a to i pokud to umožňují konstrukční postupy při rýsování, tvoření tabulek a grafů.

Vedle suchých kříd se také vyrábějí umělé uhly, rudky, mastné křídy a voskovky, které jsou určeny ke kreslení a pro jejich využití leváky platí stejné zásady jako při používání jiných kreslicích prostředků.

Kreslicí rudka a uhel v tyčinkách a stopa, kterou zanechávají.

Při kreslení rudkou nebo uhlem je možno využít speciální mechanické tužky pro tuhy s velkým průměrem (kolem 5,5 mm) - výtvarníci ji však používají poměrně málo, snad proto, že tužka předurčuje použití. Kreslíři jsou zvyklí, že mohou rudku či uhel držet ve třech prstech a využívat nejen hrot, ale i stínování naplocho na celou šířku drženého kousku.

Mastné křídy zvané též olejové pastely (oil pastels) pro kresbu


květen 2020