Křídy a pastely

Křídy jsou vyráběny z  jemnozrného vápence, vzniklého rozpadem schránek mořských mikroorganizmů, těženého v přírodních naleziších, následně jemně mletého a dále zpracovávaného.

V praxi se běžně ke psaní na tabuli používá tzv. školní křída, tvarovaná do tyčinek kruhového či čtvercového průřezu o průměru či straně kolem 1 cm a 10 cm délky. Školní křídy bývají obvykle bílé barvy, ale na zvýrazňování textu nebo ke kreslení se používají i křídy barevné.

Stopa, kterou vydává takto tvarovaná křída, je nepravidelná podle tvaru a natočení kousku, kterým žák právě píše. Měkká, snadno smyvatelná, a hlavně levná křída je pořád nejrozšířenějším psacím prostředkem, kterým se v našich třídách píše na školní deskové tabule.

Krabička s barevnými školními křídami na zvýrazňování textu nebo kreslení na tabuli.

Při psaní na tabuli si levák snadno stíratelnou křídu maže, protože při psaní je hřbet ruky oporou nejen pravákovi, ale samozřejmě i levákovi, a při velikosti písmen psaných na tabuli musí levák hřbetem ruky čas od času spočinout v právě napsaném. Leváci, a to i učitelé leváci, se tomu vyhýbají tím, že se rukou neopírají nebo si vysunou tabuli vysoko tak, aby pojížděli rukou co nejvíce pod řádkem – tím však trpí rukopis, písemný projev může být neuspořádaný, kostrbatý a písmena na řádku mohou plout v opačném sklonu.

Při psaní na tabuli jsou v největší nevýhodě leváci s horním psaním – drápalové, protože na psaní odspodu nejsou vůbec zvyklí. V tomto případě je potřeba levákův projev psaný na tabuli tolerovat, protože zde je možno říci, že levák dělá, co může.

V činnostech spojených s kreslením nebo rýsováním na tabuli je levák ve stejné situaci jako pravák, pouze je potřeba mít na zřeteli, že levák kreslí v pravolevém směru, a to i pokud to umožňují konstrukční postupy při rýsování, tvoření tabulek a grafů.

Vedle suchých kříd se také vyrábějí umělé uhly, rudky, mastné křídy a voskovky, které jsou určeny ke kreslení a pro jejich využití leváky platí stejné zásady jako při používání jiných kreslicích prostředků.

Kreslicí rudka a uhel v tyčinkách a stopa, kterou zanechávají.

Při kreslení rudkou nebo uhlem je možno využít speciální mechanické tužky pro tuhy s velkým průměrem (kolem 5,5 mm) - výtvarníci ji však používají poměrně málo, snad proto, že tužka předurčuje použití. Kreslíři jsou zvyklí, že mohou rudku či uhel držet ve třech prstech a využívat nejen hrot, ale i stínování naplocho na celou šířku drženého kousku.

Mastné křídy zvané též olejové pastely (oil pastels) pro kresbu