Levák a psací prostředky

Tato kapitola je věnována nejpoužívanějším psacím a kreslicím prostředkům, s kterými se dítě setkává. Dnes se nacházíme v situaci, kdy je dítě od nejútlejšího věku doslova obklopeno různými psacími prostředky, které jsou, na rozdíl od dob například před půl stoletím, dostupné naprosto všem. Plnicí pero, propisovačka, pastelky a fixy na úrovni školní a kancelářské výbavy se staly běžným spotřebním zbožím, které je nabízeno v obrovské variabilitě provedení. Psaní zevšednělo, pryč je doba, kdy se psalo v rodině s úctou a kdy napsat dopis příbuzným byl doslova a do písmene obřad. V každé české domácnosti dnes jsou desítky kuličkových tužek nebo mikrofixů, které jsme získali jako reklamní dárky v nějaké instituci nebo spolu s nákupem jiného zboží, nebo kupujeme celé sady levných propisovaček s tím, že je stejně někde zapomeneme a aby další nové tak byly po ruce takříkajíc "někde v šuplíku". A když chceme zabavit dítě, aby pořád nesedělo u televize nebo počítače, tak koupíme tu největší sadu fixů, kterou na tržišti uvidíme, a doufáme, že se naše dítě alespoň na hodinku zabaví něčím smysluplnějším.

Tím vším rodiče a prarodiče často předbíhají organizovanější a odbornější vedení dětí k tomu, jak správně kreslit a psát. Děti takto postupují živelně a vytvářejí si špatné návyky při výběru a používání jednotlivých psacích a kreslicích prostředků, v jejich úchopu i při samotném sezení a uspořádání pracoviště. Tyto návyky lze někdy jen těžko odstraňovat - zejména chybný úchop a tzv. "těžká ruka" pak způsobují komplikace při samotném nácviku psaní v 1. a 2. třídě základní školy a ztěžují psaní doslova po celý život.

V následujících podkapitolách jsou popsány nejčastěji používané psací a kreslicí prostředky, se kterými se dítě pravák i levák setkává zejména při psaní s důrazem na zvláštnosti jejich použití leváky.

Sortiment dostupných psacích a kreslicích prostředků je dnes velmi bohatý, výrobci experimentují, vyvíjejí a na dětech zkoušejí nové psací prostředky, kombinují osvědčené principy s novým technologiemi, ale ne vždy se jim podaří vytvořit psací prostředek psaní vstřícný - i o tom jednotlivé podkapitoly pojednávají.

Při zkoumání podstaty a vhodnosti a praktičnosti jednotlivých psacích prostředků nesmíme zapomínat na to, že každý psací prostředek je přísně účelový a přímo závislý na způsobu psaní, použitých záznamových médiích, jako jsou papíry, školní sešity, tabule a další. Dalo by se říci, písmo a psací prostředky jsou spojité nádoby - jestliže se změní charakter psacího prostředku, projeví se to nejen na výsledku psaní, ale i na způsobu, jakým se píše. Právě proto si budeme muset poopravit představy o tom, co je správné - všechny dosud používané a tradované metodiky psaní jsou vytvořeny pro psaní grafitovou tužkou, ocelovým perkem či plnicím perem. Víme ale, kam směřuje kuličková tužka nebo fix v rukou dítěte při nácviku psaní? Pokud ne, tak se podívejte do předcházejících kapitol (Funkční model psaní, Jak kuličková tužka píše? Nové modifikované úchopy, Nové modifikované úchopy - leváci), kde je všechno vysvětleno podrobně. Psací prostředky, jejich vlastnosti a použití musíme vnímat skrze optiku tradičních a nových přístupů ke psaní. Nesmíme také zapomínat na to, že dnešní písaři mají tendenci spíše přenášet zkušenosti a návyky s novými psacími prostředky (kuličková tužka a fix) na tradiční, takže nakonec píší grafitovou tužkou stejnou technikou, jako kdyby psali propisovačkou - že to nepřináší uspokojující výsledky nebo že není využit potenciál jemných či přítlakových čar, je jasné.

 • grafitové tužky
 • plnicí pera
 • kuličkové tužky
 • rollery
 • fixy
 • pastelky
 • pastely, školní a umělecké křídy, voskovky
 • rudky a uhly
 • štětce
 • ocelová perka
 • husí brky
 • sešity a papíry, tabule a další záznamové prostředky (kroužkové bloky)
 • další školní a kancelářské pomůcky (ořezávátka na tužky, pravítka, úhloměry a další)