Nové modifikované úchopy

Rozložení základních typů modifikovaných úchopů je u leváků stejné jako u praváků, k čemuž zřejmě přispívá i to, že se ve školách všechny děti učí základní výchozí úchop, kterým je úchop písařský, tedy skutečný špetkový, který si teprve později žáci přizpůsobí potřebám kuličkových psacích prostředků. Z výzkumu také vyplynulo, že z 24 leváků jich drželo nácvikový roller třemi prsty téměř 80 % a čtyřmi prsty 20 %, což je o něco méně čtyřprstů ve srovnání s praváky.

1. Přitažená špetka (modified dynamic tripod, MDT, a quadropod, MDQ)) je stejně jako u praváků nejčastější modifikovaný úchop, který vychází z původního špetkvého úchopu. U leváků je patrné, že prsty jsou přitaženy směrem do dlaně mnohem více než u praváků, což se projevuje jednak vyšším náklonem psacího prostředku od roviny psaní, ale i prohnutím ukazováčku dovnitř v 1. kloubu DIP spolu s ohnutím ukazováčku v 2. kloubu PIP směrem ven; ohnutí palce je výrazné. Přitaženou špetku je možno vytvořit třemi i čtyřmi prsty; u čtyřprstého úchopu je prostředníček prolomen stejně jako ukazováček.


Dolní a horní levák s úchopem přitažené modifikované špetky třemi prsty (modified dynamic tripod, MDT) – pro zajištění vysokého náklonu jsou prsty velmi pokrčeny.

2. Otevřená špetka (web space, open web space;otevřeným prostorem, dutá) je druhá základní varianta modifikace špetky i u leváků a vzniká tak, že z výchozí skutečné špetky třemi nebo čtyřmi prsty je kuličková tužka přitažena směrem do dlaně a prsty se dostávají do pozice, v které jsou ohnuty směrem ven od psacího prostředku také ve tří- i čtyřprstové variantě.

Otevřená čtyřprstá a tříprstá špetka u leváků píšících horním způsobem z vnitřního a vnějšího pohledu.

3. Boční palcový úchop (lateral wrap, lateral grip i grasp) uchopovaný třemi nebo čtyřmi prsty předsouvá palec z výchozí pozice špetky směrem vodorovně vpřed a přidržuje psací prostředek přitištěním z boku nejčastěji v ohybu jeho prvního kloubu IP stejně jako u praváků. Leváci však k tomuto úchopu přidávají vyšší směrovou orientaci psacího prostředku spolu s větším zahnutím ruky v zápěstí.

Boční palcový úchop s kuličkovou tužkou třemi prsty (lateral tripod grip, LTG) a boční palcový úchop čtyřmi prsty (lateral quadropod grip, LQG).

4. Boční palcový úchop s palcem přes ukazovák, také s palcem přes psací prostředek (thumb wrap, TWT a TWQ) je podle pozorování v jiných obdobích u leváků také oblíben, ale ve Výzkumu 2015 se nevysky

Boční palcový úchop s palcem přes ukazovák jako součást horního způsobu psaní – obvyklému sklonu písma pomáhá i výrazné natočení papíru vlevo.

5. Ostatní úchopy se u dospělých leváků vyskytují spíše výjimečně podobně jako u dospělých praváků (viz kapitola o úchopech praváků).

 
Zdroj: Boj o špetku ..., str. 163-165, odkazy na použitou a související literaturu jsou uvedeny v publikaci; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020