Pro maminky leváka předškoláka

Máte pocit, že vaše dítě začíná brát věci častěji levou rukou než pravou? Pak se jistě ptáte, co pro vás i vaše dítě bude znamenat, že pravděpodobně bude levákem. Ne, nemusíte mít obavy, dnes jsou leváci zcela přijati a jejich leváctví nevzbuzuje ani odpor, ale už ani údiv, jakže to vlastně ten človíček tou levou rukou rukou vlastně umí...

Přestože o původu leváctví toho ani dnes mnoho nevíme, za jedno půlstoletí se s leváky česká společnost i česká škola sžila a samo leváctví nepřináší levákovi v běžném životě zásadní problémy, jak vám potvrdí i dospělí leváci. Na druhé straně, kdyby leváctví nepřinášelo ve výchově dětí i v jejich pozdějším dospěláckém životě některé odlišnosti, určitě by neexistovala řada odborných publikací a spousty článků v časopisech pro maminky, stejně jako na webové stránky, jako jsou tyto.

Je tedy leváctví hedikep? Jako levák a otec dvou skoro už dospělých leváků jsem přesvědčen, že není. Lékaři a pedagogové různých oborů a školských zařízení už od padesátých let minulého století s dětmi leváky jako s leváky pracují, sledují je při práci v různých činnostech a hledají ty nejvhodnější metody výchovy i výuky nejen ve školách, ale i ve výchově rodinné. Důkazem toho, že se výchova leváků v rodinách i ve školách daří, jsou dospělí leváci, kteří jdou svým životem jako samostatné, vyrovnané a úspěšné osobnosti.

Obecně je známo, že tento náš lidský svět, věci a zvyklosti, které jej tvoří, je přizpůsoben především pravákům - ti tvoří mezi lidmi přirozenou většinu a nelze jim mít za zlé, že si tento svět přizpůsobují pro sebe, aniž to tuší a aniž by chtěli levákům záměrně škodit. Čím je společenský život rozmanitější, čím vzniká více věcí, které nás denodenně obklopují, čím je společnost více provázána pravidly, tím více je tento svět přizpůsobován potřebám pravoruké většiny. Zhruba jedna čtvrtina lidí - typických a částečných leváků - se prostě od neútlějšího věku v mnoha ohledech intuitivně i řízeně přizpůsobuje a nic jiného jí ani nezbývá. Dobrou zprávou je, že současná pedagogika, která se věnuje levákům a jejich leváctví, už dostatečně jasně a zřetelně stanovila a ověřila základní pravidla, kterými při výchově leváka rodiče i škola musí řídit, aby nedošlo k nesprávné výchově, která by mohla mnohé leváky na celý život poškodit, jak tomu mnohdy v minulosti bylo. Od roku 1967, kdy bylo tehdejším ministerstvem školství jasně stanoveno, že leváci musí být v upřednostňování a používání vedoucí levé ruky, vyrostlo několik generací leváků, kteří si v každodenním lidském shonu své leváctví ani neuvědomují.

V tomto okamžiku si možná říkáte, že to všechno je sice hezké, ale zároveň vás zřemě spíše trápí to, jak se jako milující a zodpovědný rodič vypořádáte s výchovou svého dítěte leváka - právě o tom pojednávají tyto webové stránky. Www.leváctvi.cz jsou určeny nejen rodičům, ale i učitelům a dalším, kteří se zabývají dalšími problémy souvisejícími s leváky - kapitoly jsou tedy určeny různým cílovým skupinám, přestože s problematikou se může seznámit a pochopit každý.

Vás, jako maminky, bude v především zajímat, co vás jako rodiče leváka vlastně čeká a jak a proč máte svého leváka vychovávat. Jako vodítko k výběru informací z tohoto webu vám určitě mohou být k pomoci následující kapitoly:

Máme doma leváka - uvádí rodiče do celé problematiky výchovy leváka.

Je levákem, nebo není?  Vám pomůže stanovit, jestli Vaše dítě levákem je, nebo není, jak se to dá zjistit a jestli pro odpověď na tuto otázku nepotřebujeme odbornou pomoc pedagogicko-psychologické poradny. (tato kapitola je zatím ve stavu zrodu, ale pomoci si můžete pracovním materiálem Kdo jsou leváci a Předběžné určení laterality dítěte, který si můžete stáhnout)

Levák a běžný den - seznamuje s tím, jak se vyvinula různá společenská pravidla, která pocházejí od praváků a jak k nim leváci mají přistupovat, a jak postupovat s levákem v těch nejběžnějších denních samoobslužných činnostech, jakými jsou stolování, oblékání, zavazování tkaničet, provádění hygieny a dalších.

Levák a předškolní výchova - je kapitola určená především učitelkám mateřských škol, ale rodiče se v ní dozví, jakou měrou a v jakých oblastech se má mateřská škola spolupodílet na výchově dítěte leváka v samoobslužných činnostech, na co dbát při pohybových aktivitách, při ručních pracích, kreslení a malování, stejně jako u položení základů zdravého psaní i u otázek prvotního čtení.

Nenutit psát pravou! - vysvětluje nejzákladnější pravidlo výchovy leváků, které se týká psaní levou rukou. Základy kreslení a psaní jsou dnes položeny už dávno v předškolním věku a spolupodílí se na nich rodina i mateřská škola ještě před nástupem do školní docházky - problematika je o to důležitější, že nesprávným postupem je možno celoživotně dítě poškodit. Abychom se takovému nebezpečí vyhnuli, je potřeba mnohé vědět.

Levák a psací prostředky - kreslení, malování a psaní je oblíbenou činností všech dětí, nejen leváků, proto přehled o vhodném a nevhodném kreslicím a psacím náčiní a jeho použití.

Levák doma a v kuchyni - je průvodcem domácností, ve které společně žijí praváci a leváci, a nabízí inspiraci pro účelné zařízení bytu a jeho vybavení tak, aby všichni členové domácnosti věděli, co kdo z levé či pravé strany potřebuje a jak se s čím zachází.

Levák a hudební nástroje - odpoví na otázky, zda leváci jsou také dobří hudebníci a pomůže zvolit výběr hudebního nástroje.

Levák a sporty - (kapitola je rovněž ve stavu zrodu, ale můžete využít Dumu - Levák a sporty).

Vedle uvedených výkladových kapitol jsou volně ke stažení i tématické prezentace *.pdf v oddílu Leváctví v kostce, kde najdete mimo jiné i praktické návody a postupy, jak zavazovat tkaničky, vázat kravatu i výklad jednotlivých kapitol v daleko rychlejší, ale zjednodušenější podobě s mnoha obrázky a fotografiemi. Pokud byste měli/ly zájem se ponořit do popularizační a odborné literatury o levácích, odkazy na literaturu a další zdroje včetně recenzí jednotlivých knih najdete v kapitole Literatura o levácích

Jako zajímavý doplněk těchto základních informací o životě a výchově leváků doporučuji ještě kapitoly Slavní leváci a Omyly a mýty o levácích.

Na závěr této kapitoly mi nezbývá než vám, maminkám, samozřejmě tatínkům, prarodičům i sourozencům leváků popřát, aby se vám všem dařilo s levákem v rodině šťastně soužít a obohacovat se vzájemně z pohledu levé i pravé strany.

5/3/2013