Dolní metoda psaní

Leváci se s písmem zkonstruovaným pro praváky a ubíhajícím zleva doprava vypořádávávají v zásadě dvojím způsobem:

a) tzv. "dolním psaním" - left-hand downwriting: zrcadlové převrácení pozice psaní a zrcadlové uspořádání pracoviště praváka, a tak je tím založeno především na psaní tlakem

b) tzv. "horním psaním" ("drápáním") - left-hand overwriting: vychází z uspořádání pravákova pracoviště, ale zrcadlově kopíruje pouze pohyb psacího prostředku při psaní tak, aby by bylo dosaženo co největší délky stopy psané tahem.

Dolní metoda psaní (left-hand downwriting) byla naznačena Warrenem H. Gardnerem v Left handed writing instruction manual z roku 1945, v době, kdy po druhé světové válce bylo už levákům v některých zemích přiznáno právo psát levou rukou. Od té doby se tato metodika rozšířila po všech zemích, kde je leváctví akceptováno, a přenáší se od autora k autorovi dodnes. V české pedagogice naznačil tuto metodu prof. M. Sovák příručkou Výchova leváků v rodině v roce 1958 (str. 27) a v roce 1967 se stala v tehdejším Československu oficiální metodou výuky psaní leváků ve školách .
Podívejme se nyní na to, co je podstatou metody tzv. "dolního psaní" leváků - je to především předpoklad, že při psaní je levák opakem praváka, jinými slovy to znamená, že při psaní je levák v zrcadlově stejné pozici jako pravák.

The above shown mirror way of writing method determination is incorrect

Přestože se tato úvaha a postup stanovení metody psaní jeví na první pohled jako správný a pro leváky výhodný, není tomu tak. Tento přístup k vytvoření metody psaní leváků totiž nezohlednil zásadní prvek, na kterém je postaveno psaní praváků - psaní tahem! Tímto způsobem totiž musí levák psát tlakem, i v odborné literatuře se s nadsázkou používá termín "strkat", což je velmi obtížné. Nakonec, když poleví tlak učitelů, kteří písmo děti přímo učí, uniknou leváci tomuto obtížnému psaní tím, že se samovolně přechýlí k "hornímu psaní - drápání", změní rázně sklon písma nebo si hledají cesty jiné. Popravdě řečeno typologicky čistou metodou dolního psaní v dospělosti píší leváci zřejmě zcela výjimečně, a za dobu, co se celou problematikou zabývám, jsem v praxi takového leváka zatím nenašel.
Zásady dolní metody psaní leváků jsou takovéto:

levák píše levou rukou; sedí ve stejném sedu u lavice jako pravák; loket je blízko těla a předloktí a ruka je vedena spíše přes střed těla křížem přes tělo; sešit je otočený ve stejném náklonu jako pravák, ale stranově obráceně; v souladu s tím jsou učebnice umístěny na lavici také ve směru sešitu.

Metoda dolního psaní v nákresu

Pozice psaní dolním způsobem z pohledu leváka

Takto si levák s dolním psaním skrývá právě napsaný text, protože jej ze svého pohledu nevidí. V nižších ročnících ZŠ to dětem zatím mnohdy nevadí, ale v okamžiku opisování delšího textu nebo tvoření vlastního rozsáhlejšího textu to znemožňuje práci.

Vyobrazení této podoby psaní jsou samozřemě typologicky zástupné, každý dolní levák – stejně jako horní levák a pravák – se v detailech postavení ruky, úchopu psacího náčiní, otočení papíru více či méně od vzoru liší.

Z tohoto instruktážního nákresu je vidět, že levák při psaní musí pohybovat celým předloktím vpřed a vzad a že zápěstí je strnulé (Sovák, Výchova leváků v rodině, 1971), šipka doplněna

Proč ale tímto způsobem píší leváci málokdy? Především proto, že v běžném životě nesplňuje požadavky na praktičnost a pohodlí při psaní. Tato metoda přináší tolik obtíží, že leváci ji modifikují, nejčatěji ovšem od ní zcela ustoupí.

Základními problémy jsou tyto:

  • pohyb paže i ruky je veden "nepříjemným", nepřirozeným směrem přes střed těla směrem dopředu
  • nutí umístit sešit více na osu středu těla a psát v pravé polovině od osy těla
  • nutí psát s nehybným zápěstím
  • nutí psát dopředu "strkáním", tedy tlakem, kterým přináší horší koordinaci pohybů a větší únavu
  • není vidět do právě psaného písma
  • obvyklé psací prostředky, především nejrozšířenější kuličková tužka, při psaní tlakem kladou velký odpor, nebo dokonce téměř nepíší
  • upořádání pracoviště neodpovídá pracovišti praváka - to vyvolává obtíže při práci s praváky nebo na pracovišti upraveném pro praváky.

Variantami, kterými řeší své obtíže dolní leváci, se zabývá následující kapitola Varianty dolního psaní.