Fixy (nový psací prostředek)

Fix je psací prostředek, který se v běžném životě začal objevovat v 60. letech 20. století; zprvu byl určen spíše k vytváření krátkých textů a kreseb jako popisovač, který svou sytou čarou nahrazoval kaligrafické pero s širokou stopou.

Fix je určen k jednorázovému použití, výjimečně se dá doplňovat speciálním inkoustem, např. v případě širokých fixů určených k psaní na školní keramickou tabuli. Hrotem byl původně plstěný váleček nebo šikmo seříznutý hranolek, který prochází zásobníkem z podélně uložených syntetických vláken, po kterých se barva spouští a je nasávána hrotem. Dnešní hroty už nejsou vyráběny z plsti, ale z jiných materiálů, především kapilárních plastů nebo z lisovaných syntetických vláken.

Zprvu byl pigment v zásobníku rozpouštěn lihem, ale pro svou velkou těkavost často rychle vysychal, a možná i pro charakteristický zápach technického lihu či jiných rozpouštědel byl nahrazen hlavně vodní bází.

Dnes je fix vyráběn v nesčetných variantách z hlediska tvaru a profilu hrotu, použitých pigmentových bází a rozpouštědel, spouštěných barev a designu. Fixy jsou určeny k popisování, psaní i kreslení, ale i k jiným účelům v jiných oborech, například pro medicínské účely se místo barvy spouštějí farmaka.

Fix se slabým hrotem je výrobci doporučován ke psaní, ale po prvním okouzlení sytou a souvislou čarou levák zjistí, že hrot po papíru příliš dobře neklouže a že nabírá z papíru poměrně mnoho nečistot. Protože leváci jdou při psaní více než praváci proti papíru, otvory drobných, ale hustých kapilár v hrotu se rychleji znečišťují nabíranými chloupky z papíru, hrot se upisuje ke straně, pod zvýšeným tlakem se třepí a po kratší době může přestat psát úplně.

Fixy k různým účelům – úzký hrot v kovu na psaní, širší na kreslení, kuželovitý na psaní, lihový popisovač se seříznutým hrotem, poloprůhledný zvýrazňovač.

Z těchto důvodů je lepší doporučit levákům používat fix jako doplňkový psací prostředek k zvýrazňování textu, podtrhávání, ohraničování a samozřejmě také ke kreslení, pokud chceme sytou a jasně ohraničenou čáru.

květen 2020