Literatura o levácích a další zdroje

Pro lepší přehlednost problematiky zde předkládám především české odborné a popularizační práce, které jsou pro obor spojený s leváky a metodikou psaní významné. Pokud byste věděli o dalších jiných, které mi zatím unikly, napište, prosím, na emailovou adresu ivovodicka@seznam.cz. Seznam doplním, pokud by se objevil alespoň pracovní překlad zahraniční literatury, publikací nebo článků, budu vděčný ještě více, protože s politováním musím kostatovat, že v cizích jazycích nejsem schopen obornou literaturu číst.

Seznam je vytvořen chronologicky, aby bylo možno sledovat, jak se tématika vyvíjela, a k některým publikacím jsem připojil komentář.

Česká pedagogická literatura o levácích a české překlady ze zahraniční pedagogiky:

 • Sovák, Miloš: Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1958 (+ odkaz na životopis)
 • Sovák, Miloš: Výchovné problémy leváctví, SPN, Praha, 1960
 • Sovák, Miloš: Lateralita jako pedagogický problém, SPN, Praha, 1962
 • Sovák, Miloš: Metodika výchovy leváků, SPN, Praha, 1966
 • Sovák, Miloš: Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1971, 4. doplněné vydání
 • Matějček, Zdeněk; Žlab Zdeněk: Zkouška laterality, Psychodiagnostické a didaktické testy, Bratislava, 1972; dnes ke koupi: Zkouška laterality, Psychodiagnostika Brno, test T-116
 • Jágr, Jiří: Nerobte z ľaváka praváka, Bratislava, Ústav zdravotnej výchovy, 1971 a 1979, 14 stran
 • Monatová, Lili, 1925-2003: Charakteristické zvláštnosti a výchova levorukých dětí, Praha, Ústav zdravotní výchovy, 1979, 4 strany
 • Drnková, Zdena; Syllabová, Růžena: Záhada leváctví a praváctví, Avicennum, Praha, 1983 (2. vydání 1991, ISBN 80-201-0113-6)
 • Sovák, Miloš: Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1985, 7. další doplněné vydání
 •   Synek, František:   Záhady levorukosti, Horizont, Praha, 1991, ISBN 80-7012-054-1
 • Křišťanová, Ladislava: Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou, Gaudeamus, Hradec Králové, 1987 (1991, 1995, 1998)
 • Healey, Jane M.: Leváci a jejich výchova, Portál, Praha, 2002, ISBN 80-7178-701-9
 • Zoche, Hermann-Josef: Vidím svět i z druhé strany, Ikar, Praha, 2006, ISBN 80-249-0647-3
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Leváctví - heslo v otevřené encyklopedii, založeno 2006 překladem z angické verze a průběžně doplňováno různými autory
 • Vodička, Ivo: Nechte leváky drápat!, Litoměřice, 2007, soukromý tisk
 • Vodička, Ivo: Nechte leváky drápat, Portál, Praha, 2008, 2. vydání 2015, ISBN 978-80-262-0992-8
 • Wright, Ed: Slavní leváci v dějinách lidstva, Fortuna Libri, Praha, 2008, 978-80-7321-398-5
 • Vodička, Ivo: KuliFerda a jeho svět / Pracujeme s levákem v předškolním věku, Raabe, Praha, 2015
 • Šplíchal, Antonín: Já píšu levou! Pracovní listy na procvičování grafomotoriky, Fragment, Praha, 2016
 • Šplíchal, Antonín:   Aktivity pro leváky :  pracovní listy na procvičování grafomotoriky, Fragment, Praha, 2018, ISBN 978-80-253-3748-6 (brožováno), 1. vydání, 32 nečíslovaných stran
 • Vodička, Ivo: Boj o špetku ... aneb soumrak spojitého písma, Imagine Media, s.r.o., Ústí nad Labem, 2020, ISBN 978-80-905511-4-5, ke stažení v pdf
 • Vodička, Ivo: Být levákem / Úvod do sinistrologie a sinistropedie, Litoměřice, 2023, jednotlivé kapitoly v pdf, ke stažení zde

Články v odborných pedagogických časopisech:

 • Lippert, E.: Leváci a obojrucí, Pedagogické rozhledy XXVI, 6, 643 - 648, 1913; odkaz ze Synek: Psaní u levorukých dětí a jeho problémy, 1974, str. 206; https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:7530bc40-e876-11e3-a012-005056825209?page=uuid:7a1c2050-e961-11e3-8e46-5ef3fc9ae867 - fotokopie archiv - dnes až po registraci. Ke stažení v pdf však i zde.
 • Korejs, J.: Průvodce k čítance "Sluníčko", Praha, 1942, 2. přepracované vydání; odkaz ze Synek: Psaní u levorukých dětí a jeho problémy, 1974, str. 206
 • Sovák, Miloš: Rozbor příznaků přecvičovaného leváctví, Pedagogika, roč. XII., č. 2, str. 198, r. 1962
 • Sovák, Miloš: Studie o průběhu leváctví, Pedagogika, roč. XV, č. 2, str. 199, r. 1965
 • Synek, František: Pracovní vyučování a lateralita, Sborník čs. defektologie 1963 "Pracovní výchova defektních dětí", Ped. fak. Univ. Karlovy, SPN, 1966
 • Synek, František: Psaní u levorukých dětí a jeho problémy, Logopedický zborník 2 – 3, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1974, str. 163 - 207 (+ odkaz na životopis)
 • Vodička, Ivo: Levák a psaní, Speciální pedagogika - Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2015, č. 4, str. 494 - 507

Česká pedagogická literatura a další zdroje, které se dotýkají metodiky psaní a psaní leváků:

 • Penc, Václav: Metodika psaní, SPN, Praha, 1958
 • Kořínek, Miroslav, Křivánek, Zdeněk: Didaktika prvopočátečního čtení a psaní, SPN a Karlova univerzita, Praha, 1989, druhé přepracované vydání
 • Mrázová, Eva: Kapitoly z didaktiky prvopočátečního čtení a psaní, UJEP Ústí nad Labem, 2000
 • Mlčáková, Renata: Grafomotorika a počáteční psaní, Grada, Praha, 2009, ISBN 978-80-247-2630-4
 • https://www.jak-spravne-psat.cz/ - webové stránky o metodice psaní a kreslení
 • http://www.grafomotorika.eu - webové stránky o metodice psaní a kreslení
 • https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/grafomot/web/pages/03-03-charakteristika.html (D. Opatřilová)
 • Brown, Janet Allison: Levá ruka Pravá ruka, Svojtka § Co., s.r.o., Praha, 2006, ISBN: 80-7352-432-5
 • Fasnerová, Martina: Prvopočáteční čtení a psaní, GRADA Publishing, Praha, 2018, ISBN 978-80-271-0289-1
 • Fasnerová, Martina: Jak na | elementární psaní, Pedagogická fakulta UPOL, 2021, výukové video na YT, 25 minut; část o psaní leváků 6:40-7:05
 • Ženklová, Hana: Básnička ke psaní a držení tužky pro 1. třídu ZŠ, ZŠ Křešice, 2021, výukové video na YT, 1:30 minut

Vybraná zahraniční pedagogická literatura o levácích a leváctví zejména o metodice psaní

 • Alfred C. Cox and A. G. Baker: A Copy Book for Teaching the Disabled Soldier to Write Well With the Left Hand. [London]: Ministry of Pensions, ca. 1918
 • Gardner, Warren H. 1945. Left handed writing instruction manual. (?).
 • Cole, Luella. 1955. Handwriting for left-handed children. (Bloomington, IL: Public School Publishing Co.)
 • Clark, Margaret M. 1957. Teaching left-handed children. (?)
 • Berman, A. B. Pismo levoj rukoj, Učpedgiz, Moskva, 1958, 2. vydání (odkaz z Sovák, Miloš: Lateralita jako pedagogický problém, SPN, Praha, 1962)
 • McManus, Chris, Right Hand, Left Hand: The Origins of Asymmetry in Brains, Bodies, Atoms and Cultures, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002)
 • Mastin, Luke: www Right Left - Right Wrong (https://www.rightleftrightwrong.com/index.html), ve strojovém překladu do češtiny zde ke stažení

Internetové obchody s pomůckami pro leváky a osvětovými články o levácích pro rodiče a leváky

Další literatura

 • Parramón, José M.: Jak kreslit uhlem, rudkou a křídou, Svojtka a Vašut, Praha, 1996
 • Parramón, José M.: Jak kreslit pastelkami, Svojtka a Vašut, Praha, 1996
 • Parramón, José M.: Jak kreslit, Svojtka a Vašut, Praha, 1995
 • Parramón, José M., Fresquet, G.: Jak malovat akvarel, Svojtka a Vašut, Praha, 1998
 • Smith, Ray: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů, Slovart, 2006
 • Za profesorem Milošem Sovákem, ČSL, Praha, 1990

27/11/2015