Vodičkův levácký imperativ

Jak už bylo řečeno, sklon, tvar a směr písma je vytvořen pro praváky tak, aby se jim psalo co nejsnáze tahem v co možno nejdelší stopě. Psaní tahem, které je jednodušší a koordinovanější než psaní tlakem, převažuje a psaní tlakem je omezeno jen na místa, kde se psací prostředek směrově obrací, aby se mohlo pokračovat dalším tahem. Běžní praváci jsou tak ve srovnání s píšícími leváky přirozeně v obrovské výhodě, kterou si samozřejmě neuvědomují, a jen zčásti si tuto výhodu uvědomují i metodici psaní.

Metoda dolního psaní byla vytvořena praváky pro leváky bez ohledu na to, jak se jí dá ve skutečnosti psát. Dalo by se říci, že vznikla tzv. "od zeleného stolu" čistým logickým kostruktem, který vychází z toho, že leváci jsou při psaní v opačné pozici než praváci.

Vyjdeme-li z toho, že leváky nebudeme při psaní trápit a zbytečně jim ztěžovat život, můžeme na základě již vysvětlených grafomotorických činností při psaní usoudit, že horní způsob psaní, tedy drápání, je levákům bližší, což také dokazují tím, že tak intuitivně píší, pokud nejsou z vnějšího popudu nuceni psát jinak.

Shrneme-li všechna zásadní východiska pro stanovení takového způsobu psaní do koncentrovaného vyjádření, získáme poučku, kterou jsem nazval Vodičkův levácký imperativ a který vznáší požadavek uplatnit stejné možnosti a výhody, které má při psaní pravák na základě mnohokrát deklarované rovnosti leváků a praváků.

Vodičkův levácký imperativ:

  1. pamatuj, že nejsi pravákův zrcadlový obraz

  2. máš právo využít stejných výhod při psaní jako pravák

  3. ruku stáčej v nejvýhodnějším směru zamýšleného tahu

  4. piš co nejvíce ve směru tahu, omezuj tlak

  5. drápej!

Zpracováno pro webovou verzi podle "Nechte leváky drápat" (Portál, 2008) v dubnu 2020