Proč "drápání"?

Možná jste si všimli, že při pojmenování dvou základních způsobů, kterými píší leváci, se ve spojitosti s horním psaním objevuje pojem "drápání".

V okamžiku, kdy jsem se ponořil do zkoumání toho, jak leváci vlastně píší, jsem narazil na problém nedostatečného pojmenování těchto různých způsobů, a tak jsem vyšel z toho, že nejrozšířenější a nejvýhodnější pozici psaní s rukou umístěnou nad řádkem nazvu vpodstatě protestně pojmem, který pedagogická literatura už používá jako odsudek jiného psaní, než které je příručkami popsáno. Drápovitý, hákovitý úchop či krabí klepeto (crabslawhooked writing), tedy drápání, jsem ale hned použil pro označení psaní s horní pozicí ruky a pootočeným papírem vlevo, jako mají praváci. Později, když jsem pochopil, proč existuje celá řada variant psaní leváků, musel jsem jít hlouběji a odlišit dva základní typy - použil jsem tedy překladu pojmu left-hand overwriting = horní psaní. Tomu jsem pak z logiky věci musel přiřadit pojem opačný, tedy dolní psaní = left-hand downwriting, který označuje psaní podle původní metodiky a  varianty od něj odvozené.

Levák píšící metodou "horního psaní - drápání" (lefthand overwriting)

Původní článek s názvem "Nechte leváky drápat!" zamýšlený pro nějaký pedagogický časopis se rozrostl na celou příručku, kterou po mém soukromém vydání v roce 2007 v několika desítkách mnou svázaných výtisků a které jsem rozeslal po pedagogických fakultách a velkých knihovnách, přijalo tuto příručku nakladatelství Portál. Po konzultacích s nakladatelstvím, které se rozhodlo původní titul ponechat, vyšla kniha v roce 2008 s názvem Nechte leváky drápat (bez vykřičníku na konci titulu).

Pojem "drápání" a "drápalové" tak provází celou knihu a celou řadu výukových a přednáškových materiálů, které jsem připravil pro učitele v rámci přednášek pro NIDV a DUMy. Dnes přesto používám hlavně dvojici dolní a horní psaní leváků a zároveň s tím neustále vysvětluji, že "drápání" není v žádném případě to, co se ve školách i ve společnosti označuje za "škrábání, škrabopis" a všechna označení pro nedbalé a neúhledné psaní. "Drápání" je pro mne označení tradiční a srdeční.