Proč "drápání"?

Možná jste si všimli, že při pojmenování dvou základních způsobů, kterými píší leváci, se ve spojitosti s horním psaním objevuje pojem "drápání".

V okamžiku, kdy jsem se ponořil do zkoumání toho, jak leváci vlastně píší, jsem narazil na problém nedostatku pojmů, kterými by se daly různé způsoby psaní leváků popsat. Nejrozšířenější a zároveň nejvýhodnější pozice ruky umístěné nad řádkem pedagogická literatura už dávno pojmenovává jako drápovitý, hákovitý úchop či krabí klepeto (crabslawhooked writing), tedy drápání.

Pro lepší rozlišení jsem později použil překladu v angličtině rozšířeného pojmu left-hand overwriting = horní psaní. Tomu jsem pak z logiky věci musel přiřadit pojem opačný, tedy dolní psaní = left-hand downwriting, který označuje psaní podle původní metodiky a  varianty od něj odvozené.

Levák píšící metodou "horního psaní - drápání" (lefthand overwriting) z M. Sováka.

Původní článek s názvem "Nechte leváky drápat!", který jsem zamýšlel pro nějaký pedagogický časopis, se rozrostl na celou příručku, kterou po mém soukromém vydání v roce 2007 v několika desítkách mnou svázaných výtisků a které jsem rozeslal po pedagogických fakultách a velkých knihovnách, přijalo tuto příručku nakladatelství Portál. Při konzultacích s nakladatelstvím o názvu publikace jsem navrhoval titul jiný, ale nakladatelství se rozhodlo původní titul ponechat, aby na knižním trhu lépe zaujal, i když jsem argumentoval, že pojem "drápat, drápání" je zavádějící protože může být chápán jako výzva k toleranci neúpravného psaní (viz "škrabopis, škrábat"). Nakonec kniha v roce 2008 vyšla s původním názvem Nechte leváky drápat bez vykřičníku na konci titulu.

Pojem "drápání" a "drápalové" tak provází celou knihu a celou řadu výukových a přednáškových materiálů, které jsem připravil pro učitele v rámci přednášek pro NIDV a DUMy. Dnes se snažím používat hlavně dvojici dvojici pojmů dolní a horní psaní leváků a zároveň s tím neustále vysvětluji, že "drápání" není v žádném případě to, co se ve školách i ve společnosti označuje za "škrábání, škrabopis" a všechna označení pro nedbalé a neúhledné psaní. Dnes ještě někdy mnou použité "drápání" pro mne zůstalo jako označení tradiční a srdeční.

Zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020