Tah a tlak u dolního psaní

Na obrázku vidíme rozbor písmene "k", když jej píše dolní levák (left-hand downwriting). Za povšimnutí stojí, že při psaní je větší část stopy psána tlakem buď přímým, nebo mírným - míst, která se píší tahem je velmi málo. V dolní tabulce jsou vyčísleny části stopy psané s různou obtížností - zajímavé je strovnání mezi jednotlivými metodami psaní.

Po srovnání poměru tahu a tlaku mezi horním a dolním psaním je jasně vidět, že horní psaní - drápání (left-hand overwriting) je výhodnější než dolní psaní (left-hand downwriting) a že se blíží spíše psaní pravákovu.

Zdroj: Boj o špetku ..., str. 138, odkazy na použitou a související literaturu jsou uvedeny v publikaci; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020