Literatura a informační zdroje ke kapitole Levák v dílně a na zahradě


1. Z rozhovoru s pracovníky archeologického oddělení Národního muzea při příležitosti dne otevřených dveří v depozitáři Knihovny NM v Terezíně v roce 2020.

2. Rekonstrukce způsobu vrtání sekeromlatu lukovým vrtákem podle:

https://www.gfpvm.cz/aktuality/1132/pravek-trochu-jinak#&gid=1&pid=1; https://encyklopedienabytku.rysanek.cz/?p=7; staženo 25. 1. 2023; překresleno

3. https://www.nms.ac.uk/explore-our-collections/collection-search-results/axe-hammer/74090; staženo 25. 1. 2023; překresleno

4. https://lefthander-consulting.org/deutsch/; https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_Barbara_Sattler; staženo 11. 6. 2021

5. Sarasin, Paul: Űber Rechts- und Linkshändigkeit in der Prähistorie und die Rechtshändigkeit in historischen Zeit, Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, 1918, str. 122-196; https://www.biodiversitylibrary.org/item/100710#page/136/mode/1up; staženo 11. 6. 2021

6. https://spravnalateralita.cz/proces-prepolovani-a-vliv-na-zivot/; https://www.youtube.com/watch?v=-aWIF5kU9Qc; staženo 11. 6. 2021

7. Sovák, Miloš: Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1958, str. 12; Sovák, Miloš: Výchovné problémy leváctví, SPN, Praha, 1960, 15-16; Sovák, Miloš: Metodika výchovy leváků, SPN, Praha, 1966, str. 12; Synek, František: Záhady levorukosti, Horizont, Praha, 1991, ISBN 80-7012-054-1, str. 14-15

8. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Hlava IV, § 16 Rovné zacházení, zákaz diskriminace a důsledky porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, a Hlava I, § 224 Pracovní podmínky zaměstnanců, odst. 1

9. Wolf, Karl, Eisen-Großhandlung, Reichenberg (Sud.), „Eisenhof“, Abteilung Werkzeuge; obchodní katalog bez uvedení roku vydání, str. 241 a 256

10. https://en.wikipedia.org/wiki/Scissors; staženo 25. 1. 2023

11. tamtéž

12. https://www.jadal.cz/knipex-ergostrip-kleste-odizolovaci-pro-levaky-135mm-odizolovac-beznych-kabelu-kruhoveho-prurezu-a-kabelu-pro-vlhke-prostory-o-8-0-13-0mm-169502sb/; staženo 25. 1. 2023

13. https://en.wikipedia.org/wiki/Screw_thread; https://cs.wikipedia.org/wiki/Archytas; https://www.osel.cz/10665-ing-archytas-krotonsky.html; https://en.wikipedia.org/wiki/Archytas; staženo 25. 1. 2023

14. https://automatizace.hw.cz/principy-prumyslovych-cerpadel-8dil-vretenova-cerpadla; staženo 25. 1. 2023

15. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ventilátor; staženo 25. 1. 2023

16. https://cs.wikipedia.org/wiki/Archimédův_šroub; https://edu.techmania.cz/cs/veda-v-pozadi/723; staženo 25. 1. 2023; překresleno

17. Wolf, Karl, Eisen-Großhandlung, Reichenberg (Sud.), „Eisenhof“, Abteilung Werkzeuge; obchodní katalog bez uvedení roku vydání, str. 231

18. https://cs.wikipedia.org/wiki/Šroubovice; staženo 25. 1. 2023

19.https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrut; staženo 25. 1. 2023

20. https://cs.wikipedia.org/wiki/Šroub; staženo 25. 1. 2023

21. Karl Wolf, Eisen-Großhandlung, Reichenberg (Sud.), „Eisenhof“, Abteilung Werkzeuge; obchodní katalog bez uvedení roku vydání, str. 366 a 365

22. https://www.ireceptar.cz/hobby/kdo-vynalezl-sroub.html; staženo 25. 1. 2023

23. tamtéž; https://zriceniny.cz/historie-starovekych-stredovekych-a-rane-novovekych-sroubu/; staženo 25. 1. 2023

24. Wolf, Karl, Eisen-Großhandlung, Reichenberg (Sud.), „Eisenhof“, Abteilung Werkzeuge; obchodní katalog bez uvedení roku vydání, str. 76

25. tamtéž, str. 63;

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christus_in_der_Kelter_ÖNB_Mus_Hs_15501_fol_86v.jpg; https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wine_press_from_16th_century.jpg; obojí staženo 21. 2. 2023

26. https://en.wikipedia.org/wiki/Screw_thread; staženo 21. 2. 2023

27. https://www.thedailygardener.com/left-handed-vs-right-handed-circular-saw; https://14tools.com/best-left-handed-circular-saw/; obojí staženo 21. 2. 2023

28. https://acr.army.cz/technika-a-vyzbroj/pechotni/-utocna-puska-5-56-x-45-mm-cz-805-bren-a1-a2-89694/; staženo 21. 2. 2023

 

Pokud není uvedeno jinak, všechny nákresy a obrázky k této kapitole pocházejí z archivu autora.