Složitá zařízení v rukou leváka

Při výkonu práce v řadě řemesel se hodně změnilo – od jednoduchého a často stranově neutrálního ručního nářadí používají dnešní řemeslníci celou škálu specializovaného ruční nářadí, které je poháněno elektromotorem nebo motorem spalovacím. To vše jim samozřejmě umožňuje mnohem přesnější, ale i rychlejší práci a také zvyšuje pracovní komfort, a to nejen řemeslníkům, ale i domácím kutilům všeho druhu, kterým se tak otevřely dosud nevídané možnosti k zvelebování bytu, domu nebo k provozování koníčků, které v minulosti provozovali právě jen specializovaní řemeslníci.

Univerzální i jednoúčelová zařízení, jako jsou vrtačky, okružní, řetězové či pokosové pily, brusky, hoblíky, křovinořezy, plotořezy, sekačky na trávu a nepřeberné množství další dílenské nebo zahradní techniky, je uzpůsobeno tak, aby takové zařízení vyhovovalo práci s vedoucí rukou pravou a aby praváci měli práci co nejjednodušší a také co nejbezpečnější.

Když přístroj přímo do ruky sedne a ovládací prvky nemusíte hledat, protože jsou tam, kde mají být, pak je takovéto řešení vysoce praktické, a tak tvarování madel, uspořádání ovládacích tlačítek, páček a stavítek odpovídá rozložení pracovních činností s vedoucí pravou rukou, při níž je levá ruka pomocná.

Je jasné, že zařízení vyvinutá pro praváky jsou tak mnohdy pro leváky oříškem, jak s nimi vlastně zacházet, a navíc mohou být i velmi nebezpečná, což si uvědomují nejen leváci sami, ale i výrobci.

Dlouhodobé úsilí výrobců o co nejvstřícnější ergonomické tvarování nářadí a přístrojů pro praváky však postupně narazilo i na to, že i samotným zákazníkům pravákům začalo být na obtíž, protože ne každý má stejně velikou ruku, a tím i dlouhé, nebo naopak krátké prsty, ale jsou tu i rozdílnosti postavy a další okolnosti, které jsou i pro praváky limitující zvlášť v době, kdy velká část nářadí je vyráběna pro globální trh, na němž se pohybují zákazníci z různých kulturních a etnických oblastí, takže finální rozměry a jejich pracovní filozofie se s některými zákazníky zcela míjí.

A jak se v tomto prostředí má orientovat levák? v první řadě si musí promyslet, kdo je a co od takových přístrojů má očekávat – dobrá rada, jak už to tak bývá, není jednoduchá a přímočará. Je totiž potřeba vzít v úvahu, jestli levák pracovat s nástrojem denně nebo jen příležitostně, kolik je schopen investovat a jestli jsou takové výrobky vůbec prakticky dostupné, a také, možná hlavně, jak je pro něj práce s pravostrannou variantou nebezpečná.

Sami výrobci vzhledem k vlastnostem, zkušenostem a možnostem leváků kráčí po ekonomickém ostří nože. Přestože řada výrobců má pro leváky pochopení a v zásadě by výrobky modifikovanými pro leváky chtěla na sebe strhnout jejich zákaznický zájem, musí se přesto chovat ekonomicky a mít v levácích jistotu vývoje a prodeje levostranných podob výrobků. To se, jak se zdá, daří například v jiných oblastech, jako ve výrobě hudebních nástrojů u globálně rozšířených kytar, baskytar a dalších drnkacích nástrojů, stejně jako v drobném kancelářském zboží, které je určeno především předškolákům a raným školákům.

Dnešní možnosti počítačem řízených obráběcích strojů a robotické výroby jsou tak veliké, že pro ně není problém vyfrézovat stranově obrácený tvar elektrické kytary. Stejně tak není problém vytvořit formu pro lisování opačně zahnutých čepelí na floorball pro levonohé, ale vše se odvíjí od počtu a zájmu potenciálních zákazníků, pokud výrobci zjistí, že možnost prodat zboží v množství, které uhradí výrobní náklady a přinese podnikatelský zisk, je vyhráno – pokud sami leváci u zboží dlouhodobě setrvávají a obnovují novými kusy.

Situace s ručním nářadí se na trhu však mění každým okamžikem a cílová skupina leváků je z tohoto hlediska velmi nejistá – to je dáno především tím, že sami leváci jsou velmi přizpůsobiví pravorukému prostředí, neboť jim od nejútlejšího dětství tento přístup umožňuje se sžít s pravorukým prostředím. Navíc když levák zjistí, že má s nějakým zařízením pracovat, pravděpodobně se nejdříve seznámí s jeho pravostrannou variantou, a buď u ní, jak už bylo řečeno, zůstane, a naučí se s ní pracovat jako pravák, nebo své pohyby modifikuje. Tak si pravostranný přístroj osahá a přijde mu na kloub, což je zárodkem toho, že ztratí vůli dál celou věc řešit.

Například výrobci šicích strojů vyráběli i modely pro leváky, ale levné textilní zboží z Asie dnes je tak dostupné, že se doma nevyplatí šít, tak jako se to dělalo v domácnostech donedávna, natožpak si pro příležitostnou práci ve vícečlenné domácnosti kupovat šicí stroj pro leváky. Koupíte-li si látku, nitě, knoflíky a zipy, vynaložíte více peněz, než když si hotovou věc koupíte. Prodej šicích strojů pak klesá a výroba levostranných variant se pak nevyplatí vyrábět vůbec, a to je podobné i v jiných případech. Na druhou stranu nikdy nevíme, jak se poměry na globálním trhu změní, takže dříve učiněná zkušenost může být třeba v jiných ekonomických či společenských podmínkách znovu využita, nebo se může projevit tlak na zvyšování výkonnosti a bezpečnosti práce, který zaměstnavatele donutí zakoupit pro desetinu zaměstnanců levostrannou variantu a přizpůsobit jim pracoviště.

V okamžiku, kdy levák zjistí, že s nástrojem nebo zařízením je sice s nějakými obtížemi schopen pracovat, o pořízení levostranného nástroje pro příležitostnou práci přestane uvažovat a raději se přichýlí k základní variantě i z toho důvodu, že v rodinách je více praváků a že shánět levostranný nástroj nebo zařízení, navíc většinou za vyšší pořizovací cenu, se mu prostě nevyplatí. Ze strany leváků se tak opakuje už dříve praktickým životem vyřešený fenomén nůžek (více v kapitole Levák tvoří, maluje a kreslí).

Jiná situace nastane, když levák ví, že takové zařízení je podmínkou pro výkon jeho povolání a že ho bude využívat každým dnem, nebo že zajišťuje potřebnou, nebo spíše lépe - nezbytnou bezpečnost provozu. Takových leváků i přístrojů je popravdě mnohem méně, ale vzhledem k možnostem globálního trhu a dopravy je možné takové výrobky koupit především prostřednictvím internetového obchodu.

Při vybírání nástrojů z on-line obchodů je potřeba dobře prostudovat fotografie či videa v nabídkách, pročíst uživatelské recenze na prodejních stránkách i jinde a podívat se, jestli někdo v domácích podmínkách nenatočil a nezveřejnil recenzi na nějaké streamovací platformě, jak o je například You Tube. To všechno proto, že ne vždy obchodníci nabízejí skutečné „věci pro leváky“, často se jedná o nástroje a přístroje, které jsou pro praváky z hlediska uchopování, ale mají z nějakých pracovních důvodů řezné hrany, ozubení nebo jiný aktivní prvek prostě jen vlevo.

Ty jsou tedy často označovány left hand, LH, ale ve skutečnosti je práce s nimi obtížná, protože tvarování madel, bezpečnostních prvků i celková koncepce je vytvořena pro praváky. Někdy se stává, že sami tvůrci katalogů, webových stránek při šíři zboží, které prodávají, nejsou příliš v obraze a zároveň mají tendenci zaujmout různé skupiny zákazníků včetně leváků, takže se stává, že v přímé kolonce nabídky pro leváky jsou věci pro praváky. Jasno v celé problematice mnohdy neudělají ani firemní fotografie, protože grafici nabídkových katalogů a designéři webových stránek mnohdy nevědí, co je podstatou věci, a obrázky stranově převracejí podle grafických zásad tak, aby to podle jejich mínění především dobře vypadalo.

To všechno při výběru čehokoliv pro leváky vyžaduje velkou obezřetnost, přestože zboží se dá samozřejmě vrátit – čas a práce s balením vraceného zboží, kontrola převodů peněz a další starosti s tím spojené pak vedou k tomu, že levák raději postupuje cestou přizpůsobení se nebo modifikací pracovního přístupu.

22. 2. 2023