Nůžky a kleště

Nůžky jsou jednoduchá mechanická zařízení určená k oddělování materiálů střihem - oddělit nebo nastřihnout materiál lze mnoha způsoby, proto se v dějinách objevilo velmi mnoho různých pojetí nůžek. Nejstarší konstrukce je tvořena dvěma noži, které jsou spojeny perem, ale datování vzniku tohoto vynálezu, který se postupně stal už běžnou součástí života starověkých civilizací, je poměrně nejasné, a tak se spíše spokojíme s tím, že takové nůžky používali staří Mezopotámci, Číňané i Egypťané10 a používají se zejména k stříhání zvířecího rouna a postřihování nití dodnes.

Určitě nejrozšířenějšími nůžkami jsou ty, jejichž nože se otáčejí na společném čepu, který je uprostřed. Tyto nůžky se objevily někdy kolem roku 100 v Říši římské11, ve středověku a v raném novověku se používaly zatím jako vzácnost, ale ve 20. století v tisícerých podobách a účelech dobyly svět nejen svou praktičností, ale i snadnou průmyslovou výrobou, která nůžky tak zlevnila, že se staly naprostým spotřebním materiálem. Sestavit seznam užití a podob takovýchto nůžek je zcela nemožné, přesto nám vytanou na mysli nůžky kancelářské, školní, manikúrní, kadeřnické, krejčovské, obrubovací, kuchyňské, zahradní, lékařské, klempířské a další. Navíc se může stát, že jednotliví členové domácnosti mají pro jeden cílový účel nůžek vícero nebo že každý člen domácnosti má pro totéž stříhání nůžky jen své, které mu z nějakých příčin vyhovují lépe než ty druhé, nebo prostě mu jen tak přirostly k srdci, nebo dokonce jen tak ze zvyku v domácnosti přebývají.

Vedle toho jsou zejména v průmyslu a v řemeslech používány další speciální nůžky na stříhání kovů (plechů, trubek, tyčí a drátů), látek i skla pomocí různě konstruovaných nůžek, které dosahují střihu pojížděním kruhových nožů, ale také řadou jiných způsobů. Prostě je to tak – nůžky a nůžtičky nás obklopují na každém kroku, a navíc nesmíme zapomenout, že z principu zkřížených nůžek jsou odvozeny všemožné kleště, které se liší od nůžek jenom tím, že jsou mnohem bytelnější a místo střihu je jejich úlohou uchopovat, svírat nebo formovat, ale i stříhat tvrdé materiály, jako jsou dráty (štípací a kombinované kleště).

Postřihovací nůžky na pero, které se pořád používají na střihání ovcí; současné postřihovací nůžky na odstřihávání nití a párání švů.

Zvláštností jsou klempířské a kotlářské nůžky na plech, které jsou často označovány správně jako „levostranné“, ale někdy jen „pro leváky“ – jejich původ a účel je jiný, než aby v tomto případě výrobci mysleli na leváky. Podstatou jejich konstrukce je to, že při stříhání kruhových nebo oválných dílů z plechu, nelze vzhledem k tomuto značně nepoddajnému materiálu stříhat jedním i druhým směrem. Prvotně jsou to prostě nůžky pro praváky, kteří se musí naučit prostě jedním směrem stříhat levou rukou!

Přesto se v posledních desetiletích objevila celá řada skutečných nůžek pro leváky – od nepřeberného množství kancelářských, přes manikúrní, kadeřnické, kuchyňské až po zahradnické; u kleští, vzhledem k jejich robustnosti, není znatelný rozdíl mezi přenosem sil z ruky na jejich křížení jako u nůžek. Přesto se některé typy kleští vyrábějí i pro leváky, například specializované elektrikářské kleště pro stahování izolace z drátů12, protože k činnosti jsou potřeba ruce obě, přičemž jedna ruka je vedoucí (dynamická) a druhá pomocná (statická).

Zahradnické nůžky pro leváky (LH, lefthand) a dětské školní nůžky pro leváky (LH, lefthand) 12,5 cm dlouhé a se zakulacenými špičkami nožů.

22. 2. 2023