Leváci a bezpečnost práce

Praváci i leváci musí pracovat s dílenskými zařízeními velmi opatrně a s rozmyslem – všechna rotující zařízení jsou při práci nebezpečná, proto výrobci věnují poměrně velmi mnoho pozornosti vysvětlení zásad bezpečnosti práce nejen v návodech, ale především v uspořádání a počtu ochranných prvků. Doby, kdy se přístroj spouštěl pouhým připojením k elektrické síti nebo nastartováním, jsou dávno ty tam. Všechna dnešní zařízení mají minimálně jeden až dva ochranné bezpečnostní prvky – spouštěcí tlačítko a pojistku chodu, k tomu ještě spoustu dalších, jako jsou kryty rotujících částí nebo zbytků odlétávajících řezaných a broušených materiálů, či pojistek chodu při zaseknutí, spíše zakousnutí, ať už na principu mechanických či tepelných pojistek.

Leváky to prvotně vede k tomu, aby drželi tyto nástroje stejně jako praváci a přiučili se, jinak riskují, že v jejich rukou se budou v kritických situacích chovat neobvykle a nebezpečně. Typické je to třeba u vrtání – v případě, že se vrták v materiálu zasekne, tzv. „zakousne“, ráz vyvolaný setrvačností vmáčkne pravákovi madlo vrtačky do dlaně. Naproti tomu se v tomto okamžiku levákovi ze sevření vytrhne, ve zlomku okamžiku se otočí kolem osy a udeří levákův hřbet ruky silou, která může být tak veliká, že způsobí zlomeniny záprstních kostí.

Je jasné, že pokud levák používá a modifikuje své pohyby na práci s pravostranně řešeným nástrojem, je to prostě nebezpečné. Ruční vrtačky, úhlové brusky nebo třeba křovinořezy mají spouštěcí tlačítka a pojistky chodu umístěny na madlech v místech, kde jsou v přímém dosahu palce a ukazováku pravé ruky.

Při držení levou rukou není pojistné tlačítko na boku čím zatlačit - leváci to řeší tím, že jej stisknou kloubem ukazováku, který z něj často při pracovních pohybech sjíždí; přístroj se vypíná, a navíc to bolí, přesto tlačítko obalené lepicí páskou, které udržuje přístroj v chodu, prostě bezpečné není.

Ruční elektrickou vrtačku spouští pravák stisknutím dvou tlačítek – proti nechtěnému spuštění je třeba stisknout palcem bezpečnostní tlačítko a pak teprve spoušť. Při držení levou rukou není čím bezpečnostní tlačítko spustit, je potřeba k tomu využít pravou ruku, ale pak je potřeba odložit vrtaný materiál.

Jedno z řešení pro leváky – opačně vinutý vrták! Každá elektrická vrtačka se umí točit oběma směry, a tak levák může vrtat bezpečně a nemusí se bát úrazu, když se „vrták kousne“, přesto však toto elegantní řešení u leváků neuspělo.

Nebezpečných situací si musí být levák vědom a neexperimentovat především s vysoce rychlostními zařízeními – například úhlová bruska, lidově nazývaná „karboflexka“, se otáčí tak, aby odlétávající jiskry a uvolněný brusný materiál směřoval směrem k zemi. Jestliže levák brusku kvůli držení a ovládání spouštěcích tlačítek levou rukou otočí, všechen ubroušený odpad letí směrem opačným, tedy do tváře, což je velmi nebezpečné nejen pro oči. Ale protože v tomto případě koná při řezání pohyb navíc proti sobě, tak když bruska neplánovaně sklouzne nebo projede nečekaně rychle materiálem, mohou být následky bez přehánění prostě fatální.

Není na místě popisovat, jakými všemožnými způsoby leváci obcházejí pravidla bezpečnosti práce, aby si práci s pravostrannými zařízeními a nástroji zjednodušili – v každém případě musí levák počítat s velkým rizikem úrazu, s mnohem větším, než který hrozí pravákům. To platí i pro tatínky, učitele pracovních činností, mistrů odborného výcviku či zaměstnavatele, kteří leváky vedou a úkolují.

Ruční okružní pila pro leváky – její cena je o něco vyšší, ale levostranný výrobek je bezpečný a přináší stejný pracovní komfort, jako mají praváci.

Pro leváka je takové řezání mnohem náročnější, zvlášť když má rukáv neustále plný pilin. Do řezání si hůře vidí, úchop je obtížnější na koordinaci a také samozřejmě nebezpečnější.

Některé okružní pily pro praváky se vyrábějí ve dvou variantách, které se liší tím, že řezný kotouč je umístěn buď nalevo, nebo napravo madel. To však neznamená, že jedna varianta je pro praváky a druhá pro leváky – rozložení madel a bezpečnostního a spouštěcího tlačítka je vytvořen pro praváky, rozdíl v obou variantách je právě jen v tom, jestli v tomto držení řeže kotouč vlevo nebo vpravo kvůli lepšímu řezu na kraji materiálu27.

Pokud by řetězovou pilu pro praváky uchopil levák, vypadalo by to právě takhle – že řezání tímto způsobem je velmi nepraktické, ale hlavně nebezpečné, je nadmíru jasné.

22. 2. 2023