Leonardo pravou rukou

Jak už bylo řečeno, Leonardo da Vinci chodil do městské školy ve Vinci a tam si osvojil v souladu s dobovými zvyklostmi psaní pravou rukou. Životopisci tuto etapu vzdělávání moc nerozvádějí, informace o tomto dětském období jsou totiž velmi kusé, ani Leonardo o počátcích svého psaní nepodává žádnou zprávu. Traduje se, že Leonardovo úsilí ve škole se zaměřilo spíše na matematické výpočty a zájem o přírodu, kam ze školy prý utíkal a raději trávil školní čas pozorováním všeho možného ve volné přírodě kdesi za Vinci.

Jak se můžeme přesvědčit, že oficiální Leonardovy rukopisy jsou skutečně psány pravou rukou? Při zkoumání písma nám pomůže to, že husí brk se seřezával perořízkem a jeho špička byla zakončena různě širokou ploškou - ta při změně směru při psaní zanechává různě širokou stopu. Právě podle charakteru a šíře čáry lze odvodit postavení ruky při psaní.

Pro zkoumání tahu písma je dobré se připravit: z obyčejného školního pera lze vytvořit psací prostředek, který stínuje podobně jako husí brk a potom zkoušet a zkoušet.

Na obrázku jsou naznačeny směry vedení brku nebo kaligrafického pera běžným psaním pravou rukou a výsledná stopa.

Podíváme-li se na detailní výřez ze slavného Leonardova dopisu milánskému vévodovi Sforzovi, uvidíme zcela zřetelně, jak při psaní pravou rukou písmo stínuje.

Stejný pozici můžeme zaznamenat i na tomto Leonardově podpisu.

A co z tohoto zkoumání vyplývá? Můžeme říci, že Leonardo psal pravou rukou obvyklým způsobem, drobné nepřesnosti ve směru tahů můžeme přičíst mírně kolísavému natáčení ruky v zápěstí, ale i pootáčení husího brku v prstech kolem osy, k čemuž husí brk svádí, jak jsem si sám vyzkoušel. Pro tyto účely jsem si podle dobových návodů upravil několik brků a psaní jsem vyzkoušel. To, že když jsem nesehnal husí brky a použil jsem brky z chovných krůt, v mém zkoumání nic neovlivnilo.

V následující podkapitole se podíváme, jak psal Leonardo levou rukou stranově obráceným písmem.