Výchova leváků v rodině: Miloš Sovák, SPN, Praha, 1958 a pozdější vydání

Když jsem tuto knížečku vyjímal z obálky, v které mi přišla z internetového antikvariátu, třásly se mi ruce, do mé knihovny o leváctví přišla jako jedna z posledních teprve na podzim 2012. Slaboulinká knížka z roku 1958, která se dnes špatně shání, byla u nás první publikací o levácích a leváctví směřovanou k veřejnosti. Je charakteristické, že se obrací především k rodičům, kteří samozřejmě mají ke svým dětem nejblíže a kteří mohou jejich výchovu nejvíce ovlivňovat.

Na necelých padesáti stránkách shrnul Miloš Sovák srozumitelným jazykem základní dobové znalosti o podstatě leváctví, vysvětlil zejména souvislost poruch řeči a psaní se škodlivostí násilného převádění leváků na pravou ruku zejména při psaní, tzv. "přecvičovanými" leváky. Protože se už od třicátých let věnoval foniatrii a logopedii, zjistil, že mezi dětmi, které mají vážné poruchy řeči, se vyskytuje velké množství leváků. Souvislost mezi násilným převáděním leváků na pravou ruku v zásadních činnostech, jakou je zejména psaní, a vznikem řečových, ale i jiných obtíží na počátku školní docházky, ho přivedla ke zkoumání leváctví. Nesprávný přístup k levákům a jejich násilná výchova byla odhalena jako zdroj logopedických i jiných, zejména výchovných obtíží.

Na příkladech z vlastní logopedické praxe dokazuje, že jiným přístupem k levorukým dětem lze většině takovýchto negativních projevů předcházet, čímž stoupne kvalita života nejen levákům, ale i jejich rodičům. Na druhé straně poukazuje na to, že ne každý "přecvičovaný" levák popisované obtíže má, upozorňuje, že nejvíce ohroženy jsou ty děti, které nejsou jednoznačně laterálně vyhraněny. Cenné jsou uvedené popisy osudů leváků a jejich rodin, především popis a rozsah obtíží, které si leváci nesprávnou výchovou dětstvím nesli - z těchto příkladů se vychází dodnes, protože s "přecvičovanými" leváky se už setkáme jen výjimečně. Z dnešního pohledu je škoda, že tehdy, když k tomu byla příležitost, M. Sovák a jeho spolupracovníci v celé republice, neuskutečnili průzkum, kolika leváků se tyto problémy a v jaké šíři a hloubce týkaly, aby se tyto informace daly vyjádřit i početně ve vztahu k celé populaci i k levákům, kteří "přecvičování" přežili ve zdraví. Dnes, kdy naštěstí leváci přiučováni na pravou ruku nejsou a obtíže popisované Sovákem se tedy neobjevují, se mnohdy celá situace zlehčuje tím, že nejsme schopni říci, kolika dětí se celá tato problematika vlastně týkala.

Metodice psaní leváků je věnována menší kapitolka, kde jsou slovně popisovány zásady psaní levou rukou v souladu s metodou dolního psaní, kterou M. Sovák zřejmě přejímá ze zahraničí, bližší podrobnosti o původu a přenosu této metody neuvádí a v tomto 1. vydání ani nedoprovází nákresy nebo fotografiemi. Fotografie "správného a nesprávného" psaní leváků jsou uvedeny až ve Výchovných problémech leváctví (1960) a v následujících doplněných a přepracovaných vydáních.

Výchova leváků v rodině byla třicet let základní osvětovou publikací o leváctví pro veřejnost i pro učitele, byla první veřejnou obhajobou leváctví a stala se základním stavebním kamenem i pro legislativní zrovnoprávnění leváků v roce 1967. Kniha vyšla v sedmi postupně přepracovávaných vydáních v SPN Praha v celkovém úctyhodném nákladu 153 700 výtisků.

  • 1. vydání 1958, bez obrazového doprovodu, obálka: Božena Bruderhansová, 47 stran, 10 000 výtisků
  • 2. vydání 1961, ilustrovala Charlotta Burešová, 81 stran, 10 200 výtisků
  • 3. vydání 1963, ilustrovala Charlotta Burešová, 88 stran, obálka: Věra Sůrová, 7 500 výtisků
  • 4. doplněné vydání 1971, 87 stran, ilustroval Vl. Hájek, obálka: Soňa Valoušková, 3 000 výtisků
  • 5. vydání 1973, 88 stran, ilustroval Vl. Hájek, obálka: Soňa Valoušková, 100 000 výtisků
  • 6. upravené vydání 1981, 114 stran, ilustroval Vl. Hájek, obálka: Miloslav Fulín, 8 000 výtisků
  • 7. vydání 1985, 117 stran, ilustroval Vl. Hájek, obálka: Miloslav Fulín, 15 000 výtisků

 

Titulní strana prvního vydání z roku 1958 a text článku o poruchách čtení.

Obálka 4. doplněného vydání z roku 1971 a 7. přepracovaného vydání z roku 1985 - jejich opotřebovanost odpovídá zájmu čtenářů veřejných knihoven o toto téma.

7/1/2013