A Copy Book ... 1918?

Ve webovém prostředí jsem narazil na zmínku o publikaci, která se snad poprvé v dějinách pedagogiky dotýká psaní levou rukou:

Tato metodická příručka s cvičeními vyšla v Londýně někdy kolem roku 1918 a měla pomoci válečným veteránům, kteří utrpěli nevratný úraz pravé ruky, nebo dokonce pravou ruku ve válce ztratili, aby si osvojili psaní rukou levou. V centru pozornosti nebyly tedy děti leváci, které vstupují do školní docházky a mají psát rukou levou, ale dospělí, kteří využívají znalostí a návyků z psaní pravou rukou a kteří je mají v nové životní situaci v dospělosti přenést na svou levou ruku.

Alfred C. Cox and A. G. Baker: A Copy Book for Teaching the Disabled Soldier to Write Well With the Left Hand. [London]: Ministry of Pensions, ca. 1918.

Podle kusých informací, které přináší učební materiál o dějinách učebnic psaní v anglosaském prostředí, je celá metoda založena na opisech předtištěného textu levou rukou ve stranově obrácené pozici ruky pravé, kterou válkou postižení psali před úrazem. Stranovým obrácením psací pozice vlastně vznikla taková metoda, kterou od let 40. prosazovali učitelé, kteří jako první začali umožňovat malým levákům psaní levou rukou. Jestli ovšem učitelé tento přístup k psaní levou rukou znali a pouze ho přenesli na děti leváky nebo dospěli k metodě dolního psaní jinou cestou, není známo.

 

Odkazy a literatura:

https://library.sc.edu/spcoll/_current/Handwriting.pdf (str. 26 - 27)

https://library.sc.edu/spcoll/hist/handwriting/page4.html

28/7/2016