BP a DP o leváctví

Z bakalářských a magisterských prací, které přes všechnu snahu jejich autorů i vedoucích prací je potřeba vnímat právě jako práce školní, mě zaujaly tyto pro jejich pečlivé zmapování tématu, že objevily a upozornily na otevřená témata nebo že odpověděly na otázky, na které "velká" pedagogika skutečně pozapomněla nebo nenašla odpověď; cenné jsou i pro výpovědi těch, kteří byli v minulosti přicvičování na ruku pravou, a zkušenosti současných leváků i jejich rodičů a učitelů:

  • Přístup k levorukosti v Československu krátce po roce 1967 - autor Tereza Šafránková, BP, vedoucí práce Mgr. Linda Hroníková, Ph.D, Fakulta humanitních studií, UK Praha, 2013 (výpovědi učitelů a tehdejších žáků o zavádění výuky psaní levou rukou a leváctví v ZŠ po vydání vyhlášky min. školství v roce 1967),
  • Problematika levorukosti v minulosti a současnosti - autor Jana Šubrtová, DP, vedoucí práce PaedDr. Ivona Futschiková, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírovědně-humanitní a pedagogická (zaměřeno na zjištění podílu trz. přeučených leváků u lidí různých generací, jejich názory na tehdejší pedagogické postupy a jejich život dnes),
  • Vliv laterální preference na sílu stisku ruky - Helena Doskočilová, DP, fyzioterapie, vedoucí práce prof. PhDr. František Vaverka, CSc., Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 (vývoj úchopů ruky; rozbor pojetí laterality v odborné literatuře).

 

23/5/2016