Já píšu levou! Pracovní listy na procvičování grafomotoriky

Na jaře 2016 se na knižním trhu objevil pracovní sešit na procvičování grafomotoriky Já píšu levou! Pracovní listy na procvičování grafomotoriky od nakladatelství Fragment. Sešit formátu A4 obsahuje pět stran informací pro rodiče o leváctví, potřebě přípravy leváků na vstup do školy a také praktické metodické pokyny, jak při nácviku postupovat a 26 stran listů s obrázky pro provádění nácviku.

Jako autor tohoto materiálu je uváděn grafik a ilustrátor Antonín Šplíchal (* 1947), který je dlouholetým ilustrátorem z profese a na svém kontě má kolem sta titulů - jestli ale je autorem metodické části a výběru pojetí psaní leváků, z údajů v textu, tiráži ani katalogizace v NKP nevyplývá. Je zajímavé, že přestože je celý titul datován k roku 2016, v tiráži na zadní straně je copyrihgt ilustrací datován 2008.

Samotná grafomotorická cvičení pro budoucí nácvik psaní vycházejí z pojetí dolní metody v duchu konvenčních českých představ o tom, jak mají leváci psát. Nejvíce mě ovšem zarazila obálka, na které je fotografie ruky malého leváka s fixem, o kterém není v metodické části publikace ani zmínka, což je pochopitelné, protože ten není pro nácvik grafomotoriky vhodný.Ještě zajímavější je, že fotografie ruky odkazuje na současný běžný úchop a postavení ruky při horním psaní při vodorovně orientovaném sešitu, navíc při pohybu ruky zprava doleva, kterýžto směr odporuje směru našeho písma, a tedy smyslu celého nácviku, který směřuje k osvojení pohybu zleva doprava, s kterým mají malí leváci občas potíže.

Ponechám-li stranou poměrně rozporuplné výtvarné pojetí, v němž se v zredukovaném pohledu objevují vpodstatě tři ilustračně výtvarné názory, celá koncepce sešitu vyvolává dojem, že je to taková skládanka z několika historicky vzniklých zdrojů informací a obrázků a který je spíše složen v ose výtvarník - autor textu - grafik obálky, kteří spolu nikdy nekomunikovali. Pokud je A. Šplíchal opravdu autorem všech tří součástí publikace...

Co říci závěrem? Já píšu levou! určitě neublíží a potěší malé hravé leváky, kteří si stejně půjdou svou cestou psaní, jak to mají ve zvyku, rodičům pak pětistránkový úvod přinese alespoň první dávku osvěty o problematice leváctví.

28/7/2016