5. Levák kreslí, maluje a tvoří

5. Pracovní sešit Levák kreslí, maluje a tvoří využívá současných praktických zkušeností z oblasti výchovy leváků a prohlubuje jejich předškolní zralost v oblasti grafomotorických návyků. Prostřednictvím cvičení si dítě pod vedením rodičů nebo učitelů osvojí špetkový úchop a základy zdravého psaní. Formou kreativních cvičení si malí leváci upevní znalost barev a návyky důležité pro budoucí psaní horním způsobem.

  1. jaké jsou přirozené pohyby paží z hlediska vytvoření základů kreslení a pozdějšího psaní, je blíže vysvětleno na těchto www
  2. podstata směrovosti psaní u praváků a leváků je blíže vysvětlena na těchto www
  3. úkoly pro šikovné ruce jsou blíže vysvěteleny v pracovních materiálech DUM - 26. Leváci a leváctví - Stříháme levou i pravou
  4. podsta levákova psaní a vznik metody psaní v letech padesátých minulého století je blíže vysvětlena na těchto www a v pracovních materiálech DUM - 10. Leváci a leváctví - Metoda dolního psaní leváků
  5. nejvýhodnější a nejpoužívanější levákova metoda psaní - horní způsob psaní (drápání) je blíže vysvětlena na těchto www a v pracovních materiálech DUM - 07. Leváci a leváctví - Metoda horního psaní leváků