Monitor podle čar ze stran nastřihneme....

Monitor podle čar ze stran nastřihneme....