Leváctví v kostce - DUMy - digitální učební materiály

Tato stránka obsahuje odkazy na informační a výukové materiály na různá témata, která se provázejí běžný život leváků, jejich rodičů a učitelů. Těchto 41 výukových materiálů, které jsem vytvořil do celostátního školského systému DUMy, je volně ke stažení na www.dumy.cz po zadání vyhledávacího výrazu Leváci a leváctví. Pokud si chcete stáhnout dumy jako celek zabalené jako zip, klikněte na tento odkaz nebo ikonu.

Na www.dumy.cz bylo k 31. květnu 2018 u těchto 41 pracovních materiálů zaznamenáno 31 797 stažení, což činí v průměru 775 na jeden DUM; nejčastěji stahovaný byl: 36. Leváci a leváctví - Levák a písmo pro leváky (2 749 stažení).

Pro lepší orientaci v tématech:

Index k digitálním učebním materiálům - seznam Dumů, jejich obsah a základní popis a rozdělení podle různých kritérií (rodiče, učitelé mateřských a základních škol, učitelé pracovních a zájmových činností a učitelé specialisté v oblasti grafomotoriky).

 

1. Kdo je levák a jaké je jeho postavení ve společnosti

Kdo jsou leváci (kdo jsou leváci - jak poznáme leváka? - co je lateralita a dá se změnit? - kolik leváků v populaci vlastně je? - typologie leváků - původ leváctví)

Předběžné určení laterality dítěte (proč znát lateralitu dítěte? - kdo a jakým způsobem stanovuje lateralitu dítěte? - činnosti, podle nichž lze určit lateralitu - zásady při určování laterality)

Slavní leváci (znáte slavné leváky? - Leonardo da Vinci – patron leváků - dají leváci a praváci se  poměřovat - v čem leváci vynikají?)

Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinci – patron leváků - dětství a léta ve Verrochiově dílně - Leonardo umělec - Leonardo konstruktér, vynálezce - jak Leonardo psal)

Levák v právu a odborné literatuře (jak je postavení leváků právně vymezeno - zlom pro leváky - 10. únor 1967 - leváci ve školství - odborná literatura o levácích a leváctví - 13. srpen – mezinárodní den leváků)

 Levák učitelem  (jak se stane levák učitelem - jsou učitelé leváci něčím specifičtí? -  učitel levák a psaní na tabuli - učitel levák elementarista)

Být levákem (jak leváci hodnotí sami sebe - jací vlastně leváci jsou? -  mají leváci nějaké specifické vlastnosti? - levákův všední den)

 

2. Předškolní výchova leváků

Levák v předškolním období a učitelka MŠ (malý levák v mateřské škole - učitelka mateřské školy - příprava ke zdravému psaní v ZŠ - malý levák v pohybu - stolování - lžičky, lžíce a příbory - stříhání nůžkami - oblékání a zapínání knoflíků - zavazování tkaniček)

Předškolní výchova leváka a učitelka MŠ - výukový text (průvodní výukový text)

 

3. Levák a všední den (od raného věku po dospělost

Levák a stříhání nůžkami (historie nůžek - jak nůžky stříhají - stříhání levou rukou - jak leváci skutečně stříhají - leváci a nůžky pro leváky)

Stříháme levou i pravou (na co nemáme zapomenout - hodnocení výsledků stříhání -  náměty pro stříhání - odkazy na vystřihovánky a knihy o vystřihování)

Levák a vázání tkaniček (jak učit vázání tkaniček - základní uzel - varianta A -  běžná klička - varianta B na "zaječí ouška" - nákresy k vytištění)

Levák a vybavení domácnosti (laterálně smíšená domácnost - jak se levá vypořádává s věcmi pro praváky - levákovy osobní věci - vybavení domácnosti - uspořádání domácích pracovišť)

Levák v kuchyni (laterálně smíšená domácnost - jak se s kuchyňskými pracemi vypořádávájí leváci - kuchyňské nástroje pro leváky a jejich použití)

Levák a pomůcky pro leváky (školní pomůcky pro leváky - vybrané pomůcky pro volný čas - kde koupit školní pomůcky pro leváky?

Levák a vázání kravaty uzlem Manhattan (kravata - nezbytný doplněk muže - jak učit vázání kravaty - uzel Manhattan - nákres postupu k vytištění)

Levák a vázání kravaty uzlem Windsor (kravata - nezbytný doplněk muže - jak učit vázání kravaty - uzel Windsor - nákres postupu k vytištění)

 

4. Psaní a psací prostředky

Proč nemáme nutit leváky psát pravou rukou (přeučování, nebo přiučování? - následky přiučování leváka na pravou ruku při psaní - předběžné určení laterality - mohou leváci vykonávat jiné činnosti pravou rukou? - vhodnost pomůcek pro leváky)

Zásady správného psaní (malý levák kreslí a píše už v MŠ - psaní jako proces - zásady zdravého psaní praváků a leváků - špetkový úchop a nesprávné držení psacího prostředku - uspořádání pracoviště, sešitu a dalšícho pomůcek - správné sezení a židle - osvětlení)

Špetka, nebo pěstička (špetkový a pěstičkový úchop - zásady správného psaní -  co ovlivňuje hromadný nástup pěstičkového úchopu? - pero proti kuličkové tužce - co tedy učit?)

Metoda horního psaní leváků (nejsnazší a nejvstřícnější metoda psaní pro leváky - nevýhody současné metodiky dolního psaní leváků - tah a tlak při psaní - horní způsob psaní - drápání)

Metoda dolního psaní leváků (jak píší praváci? - podstata rukopisného psaní - jak a kdy vznikla metodika psaní pro leváky - metoda dolního psaní leváků - chybička se vloudila… - proč nepsat dolní metodou?)

Pracovní listy k Levák a psaní (pracovní listy určené k nácviku a demonstraci psacích metod pro leváky)

Výukový text k Levák a psaní (textový studijní materiál)

Psací pomůcky pro leváky 1 (psací prostředky pro leváky - ocelové perko - plnicí pera pro leváky s dolním a horním psaním - vhodný inkoust - kuličková tužka a její výhody a nevýhody při psaní

Psací pomůcky pro leváky 2 (leváci a grafitová tužka, fix, mikrofix, roller a křída - nesprávné psaní)

Levák a písmo pro leváky (školní vzor písma - spojité a nespojité písmo - co ovlivňuje tvorbu školního písma - je písmo pro praváky vhodné i pro leváky? - je nutné tvořit písmo pro leváky?)

Jak leváci skutečně píší (malý levák a počátky psaní v MŠ - zásady správného psaní -  co ovlivňuje nesprávné psaní - jak leváci skutečně píší?)

Jak píší slavní leváci (jak psal Leonardo? - zrcadlové psaní - jak z písma zjistit píšící ruku -  Michelangelo, Dürer, Ghándí, Bush, McCartney, Obama, Navrátilová, Nadal)

 

5. Levák při práci a zájmových aktivitách (od předškolního věku po dospělost)

Levák a hudební nástroje (jak leváci slyší a vnímají hudbu - jak se historicky vyvinula stranovost hudebních nástrojů - proč pravostranné nástroje?)

Levák - kytara a bicí (co je potřeba vědět, když levák začíná hrát na hudební nástroj - jak se dá upravit španělská kytara pro začínajícího leváka - jaké nástroje se skutečně vyrábějí pro leváky - kytary a bicí)

 Levák a sporty  (pravákovy a levákovy dominantní pohyby - leváci a jejich sportovní úspěšnost - levák na stadionu -  sportovní pomůcky pro leváky)

Levák na zahradě (vývoj nástrojů z hlediska laterality - zemědělské a zahradnické nářadí -  zahradnické mechanizmy - pomůcky na zahradu pro leváky - jak pracovat s leváky?)

Levák v dílně (levák a řemesla - nástroje a přístroje pro leváky? -  pracovní právo o levácích - za všechno může šroub… - nástroje a zařízení do dílny)

Levák řidičem (proč se jezdí na silnicích vlevo, nebo vpravo - proč a od kdy se u nás jezdí vpravo - dá se změnit stranovost dopravy - jsou leváci lepší, nebo horší řidiči než praváci?)

 

6. O pravácích pro praváky (i pro rodiče a učitele leváky, kteří mají děti nebo vedou praváky)

Pravák a stříhání nůžkami   (jak nůžky stříhají -  motorika ruky při stříhání - historie nůžek)

Jak praváci skutečně píší (malý pravák a počátky psaní v MŠ - zásady správného psaní -  co ovlivňuje nesprávné psaní - kuličková tužka - propisovačka - jak praváci skutečně píší?)

Pravák a vázání tkaniček (jak učit vázání tkaniček - základní uzel - varianta A -  běžná klička - varianta B na "zaječí ouška" - nákresy k vytištění)

Pravák a vázání kravaty uzlem Manhattan (kravata - nezbytný doplněk muže - jak učit vázání kravaty - uzel Manhattan - nákres postupu k vytištění)

Pravák a vázání kravaty uzlem Windsor (kravata - nezbytný doplněk muže - jak učit vázání kravaty - uzel Windsor - nákres postupu k vytištění)


26/10/2013

Všechny Dumy obsahují celkem 1328 snímků.