6. Grafomotorická cvičení pro malé leváky

6. Pracovní sešit Grafomotorická cvičení pro malé leváky obsahuje sadu grafomotorických cvičení pro leváky, kterými si pod vedením rodičů nebo učitelů upevní zdravé psaní levou rukou horním způsobem. Cvičení postupují cestou od základních pohybů levé ruky při psaní špetkovým úchopem k složitějším tvarům, které jsou přípravou pro budoucí psaní pravostranného písma v základní škole.

  1. podsta levákova psaní a vznik metody psaní v letech padesátých minulého století je blíže vysvětlena na těchto www a v pracovních materiálech DUM - 10. Leváci a leváctví - Metoda dolního psaní leváků
  2. nejvýhodnější a nejpoužívanější levákova metoda psaní - horní způsob psaní (drápání) je blíže vysvětlena na těchto www a v pracovních materiálech DUM - 07. Leváci a leváctví - Metoda horního psaní leváků