Ivo Vodička / KuliFerda a jeho svět / Pracujeme s levákem v předškolním věku / Raabe

Nakladatelství Raabe, které drží autorská práva, tyto pracovní sešity postupně doprodává, v současné době (podzim 2022) jsou některé díly ještě v prodeji v knihkupectvích. Jakkoliv mě toto rozhodnutí nakladatelství mrzí, nejsem schopen to jakkoliv ovlivnit. Ivo Vodička

Přestože pracovní sešity už vesměs dostupné nejsou, ponechávám přesto zatím tuto část webových stránek beze změny alespoň pro inspiraci rodičům a učitelům, kterým byly určeny...

***

 

Pracovní sešity KuliFerda Nakladatelství Dr. Josef Raabe, které jsou určeny pro práci s předškoláky, si našly cestu do velkého množství mateřských škol i k rodičům a představují bezesporu to nejlepší z produktů pro předškoláky na našem knižním trhu. Nakladatelství dbá na to, aby pracovní materiály nebyly jen zábavou, ale aby směřovaly k dovršení předškolní zralosti dětí v souladu s nejmodernějšími poznatky vzdělávání předškoláků.

Edice pracovních sešitů KuliFerda a jeho svět získala záštitu Svazu českých knihkupců a nakladatelů v rámci kampaně na podporu čtení knih Rosteme s knihou. 

 

Nakladatelství Dr. Josef Raabe v Praze mně na podzim 2013 nabídlo možnost vytvořit pracovní sešity s tématem předškolní výchovy leváků, které by byly k ruce rodičům a učitelům malých leváků. Během roku vyznikla sada šesti takových pracovních seštiů, které pak vyšly na jaře 2015.

 

Kliknete-li na obrázky obálek sešitu, na dalších podstránkách najdete inspiraci pro práci s nimi:

 

1. Pracovní sešit Máme doma leváka? obsahuje praktický postup, jakým si u dítěte ověříme jeho leváctví nebo praváctví prostřednictvím pracovních úkolů pro děti pod vedením rodičů nebo učitelů. Zároveň obsahuje i řadu úkolů, jak procvičovat obratnost párových končetin, koordinaci  celkových pohybů i citlivost zraku a sluchu.

 

 

2. Pracovní sešit Levá a pravá obsahuje praktické postupy, jakými u dítěte upevníme jeho pravolevou i prostorovou orientaci. Formou cvičení pod vedením rodičů nebo učitelů si dítě upevní pojmenování rukou, prstů, naučí se základní prvky gest i gymnastiky prstů. Zároveň obsahuje další cvičení na koordinaci pohybů a procvičování jemné motoriky rukou.

 

3. Pracovní sešit Levák a všední den I využívá současných praktických zkušeností z oblasti výchovy leváků a prohlubuje jejich předškolní zralost v oblasti stolování, pracovních, hygienických a dalších sebeobslužných činnostech, které malým levákům mohou v pravostranném světě přinášet různé obtíže. Formou cvičení pod vedením rodičů nebo učitelů si malí leváci vytvoří první návyky při práci s nůžkami a uplatní je při tvůrčím stříhání.

 

4. Pracovní sešit Levák a všední den II využívá současných praktických zkušeností z oblasti výchovy leváků a prohlubuje jejich předškolní zralost v oblasti společenské etikety, pomáhá zvolit sportovní aktivity i hudební nástroj. Celý pracovní sešit provázejí praktické návody, jakým způsobem má malý levák pod vedením rodičů nebo učitelů postupovat při nácviku zavazování tkaniček u bot. Formou kreativních cvičení si malí leváci upevňují návyky spojené se stříháním nůžkami spolu s dalšími cvičeními na jemnou motoriku rukou.

 

5. Pracovní sešit Levák kreslí, maluje a tvoří využívá současných praktických zkušeností z oblasti výchovy leváků a prohlubuje jejich předškolní zralost v oblasti grafomotorických návyků. Prostřednictvím cvičení si dítě pod vedením rodičů nebo učitelů osvojí špetkový úchop a základy zdravého psaní. Formou kreativních cvičení si malí leváci upevní znalost barev a návyky důležité pro budoucí psaní horním způsobem.

 

 

6. Pracovní sešit Grafomotorická cvičení pro malé leváky obsahuje sadu grafomotorických cvičení pro leváky, kterými si pod vedením rodičů nebo učitelů upevní zdravé psaní levou rukou horním způsobem. Cvičení postupují cestou od základních pohybů levé ruky při psaní špetkovým úchopem k složitějším tvarům, které jsou přípravou pro budoucí psaní pravostranného písma v základní škole.


 

15/5/2015