Přechodové a alternativní úchopy

Obě varianty modifikované špetky i jejich kombinace spolu s palcovými úchopy se mohou některými svými prvky velmi snadno prolínat a stanovit hranici, kdy jeden přechází v druhý, je někdy velmi těžké i proto, že někteří písaři i v průběhu psaní přecházejí od jednoho úchopu k druhému, aby si ulevili od napětí v prstech.

Na následujícím obrázku je ve třech krocích znázorněn jeden z možných posunů od modifikované špetkypalcovému úchopu s palcem přes ukazovák – pevnějším uchopením rolleru a zvýšením přítlaku na ukazovák a palec vzniká postupně úchop jiný. Zde se možná nachází odpověď na to, jak se přes počáteční výuku tradičního špetkového úchopu část dětí přeorientovává k palcovým úchopům přímo nebo přes nějakou variantu modifikované špetky.

Konkrétní přechodová varianta mezi modifikovanou špetkou a úchopem s palcem přes ukazovák.

 
 
Alternativní úchopy

V anglosaských zemích je jako další variantní úchop doporučován i tzv. adaptive tripod63 (též jako alternative grip64 nebo D'Nealian grasp65), který není ani v našich poměrech neznámý, ale také je pojímán jako nesprávný. U nás je označován jako úchop cigaretový a popisován např. takto: „Tužka leží mezi ukazováčkem a prostředníčkem, palec může být položen na tužce, nebo je přes tužku. Někdy se může také palec a ukazováček spojit bříšky nad tužkou. Úchop nedovoluje pohyb prstů a tužka klouže mezi prsty.“66

Adaptive tripod je alternativou i pro seniory s méně obratnou rukou; netradiční ojedinělé řešení úchopu čtyřmi prsty, které ale také zajišťuje běžný písařský výkon (obr. vpravo).

Tento pro nás na první pohled nezvyklý úchop sice mírně omezuje krouživé pohyby ve směru sklonu spojitého písma, ale umožňuje snadné psaní ve směru shora dolů, což je výhodné zejména při psaní skriptu. Není však pravdou, že „tužka klouže mezi prsty“ – úchopem třemi, popřípadě čtyřmi prsty, ukotvuje psací prostředek stejně pevně jako modifikovaná špetka a sevření tužky je navíc podpořeno tím, že konec psacího prostředku je pevně zapřen v úžlabině mezi ukazovákem a prostředníkem v místě 3. kloubu MCP a jejich třetími články. Toto spojení všech uchopovacích bodů tak dokáže vyvinout poměrně silný přítlak na hrot; adaptive tripod zároveň umožňuje celou škálu náklonů od 45° při natažených prstech až téměř k pásmu 75°-80° při jejich největším pokrčení.

Doporučuji si to vyzkoušet.
 
Zdroj: Boj o špetku ..., str. 69-72, odkazy na použitou a související literaturu jsou uvedeny v publikaci; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020