Pojmosloví - úchopy

Slovníček anglických pojmů, které se vztahují k úchopům psacího prostředku:

  • tripod, tříprstový úchop ukazovákem, prostředníkem a palcem,
  • quadropod, čtyřprstový úchop ukazovákem, prostředníkem, prsteníkem a palcem,
  • dynamic tripod, špetkový úchop (též písařský, tužkový) je tvořen třemi prsty; v modifikované podobě jako modified dynamic tripod,
  • dynamic quadropod, špetkový úchop čtyřmi prsty; v modifikované podobě jako modified dynamic quadropod,
  • thumb, palec,
  • lateral, boční, postranní; z toho lateral tripod a lateral quadropod,
  • grip, grasp, úchop, pevně uchopit, pevné uchopení,
  • wrap, obtočit co kolem koho/čeho ovinout, omotat, obejmout koho/co,
  • thumb wrap, obtočení palcem, obtočený palec, palec přes psací prostředek,
  • thumb tuck, palec podstrčený pod, s palcem pod, zastrčený většinou pod ukazovák, ale někdy až pod prostředníček.
 
 
Zdroj: Boj o špetku ..., str. 71; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020