Překlady a překrady

Samozřejmě že vím, že Překlady a překrady jsou podtitulem básnické sbírky Ivana Wernische, ale ten název je tak výstižný, že jsem neodolal a použil ho. Někdy jen pro sebe, někdy pro nějaké potřeby jsem převedl cizí texty básní nebo písní do češtiny. Musím přiznat, že mé znalosti cizích jazyků jsou nevalné, a tak se mi nechce zpívat v kapele v angličtině - to je ten důvod, proč jsem se do převodů vlastně pustil.

 

 

 Píšťalka z bambusu / dvanáct japonských haiku  

 

Visutý most
spoutaný břečťanem
jako náš život
                                    Bašó

 

Tichá radost
hora Fudži
pluje mlhou
                                    Bašó

 

Na staré větvi
dříme havran
je podzimní večer
                                    Bašó

 

Jak je krásné
brodit se letní
říčkou
bosý
                                    Buson

 

Na chrámovém zvonu
pod
řimuje
spokojený motýl
                                    Buson

 

Ticho
skalami proniká
zp
ěv cikád
                                    Bašó

 

Můj podzim
z
ůstal mi jen
plamínek svíce
                                    Buson

 

Křáp!
No
ční mráz
roztrh džbán
                                    Bašó

 

Mlžný déšť
z listů stékají
kapky vody
                                    Bašó

 

Na stéblo
sedá vážka
stéblo jí uhýbá
                                    Bašó

 

Dlouhými tóny
zní nekone
čně
píšťalka z bambusu
                                    Bašó

 


          

 

Píšťalka z bambusu /dvanáct japonských haiku/ byla inspirována východními palmovými knihami a vznikla v roce 1998. Z veršů dvou nejznámějších japonských básníků haiku Macua Bašóa (1644 – 1694) a Josy Busona (1716 – 1784) jsem přebásnil a pro své přátele s úvodním slovem vše vložil do 100 kusů knih. Na poslední straně knihy jsou všechny básně koncentrované v jediné meditační tečce. Deskové knihy byly vyrobeny podle vlastního návrhu na přírodní dřevité lepence,  v deskách vrstvené, protažené provázkem a vložené do látkového obalu.
Píš
ťalka z bambusu je zastoupena ve sbírkovém fondu Národní knihovny v Praze (přiděleno lSBN 80-238-3678-1), MZK v Brně a SVK Olomouc.

 

 

Oblázky pod chodidly / dvanáct japonských haiku

 

V mém starém domě,

který jsem opustil,

právě kvetou třešně.

                                    Issa

 

Trnkám opadávají květy,

podívám se nahoru -

jasný, zářivý měsíc.

                                    Bajko

 

Noc a měsíc!

Soused hraje na flétnu

- ale jak falešně!

                                    Kójó

 

Svatojánská muška:

sem, tam; nahoru, dolů

- a je pryč.

                                    Issa

 

Květiny v trávě:

sotva se ukázaly, zvadly.

A to bylo všechno.

                                    Asej

 

Proud se žene

a chladí.

Oblázky pod chodidly.

                                    Čiboku

 

Promluví

a já odpovím:

Podzim je tu dávno.

                                    Takahama

 

Po letech první den

samoty a přemýšlení.

Soumrak podzimu.

                                    Bašó

 

Jasný a zářivý

podzimní den

otvírá cestu smrti.

                                    Fukjú

 

Něžný první sníh!

- a listy narcisu

se ohnuly k zemi.

                                    Bašó

 

V tom chladu venku

měsíc spí?

Tam, v rybníce?

                                    Rjúsuj

 

Na zemi i na nebi

ani zrnko prachu.

Sníh na úbočích.

                                    Čirin

 

Oblázky pod chodidly / dvanáct japonských haiku / je pokračováním překladů z tradiční barokní i nové japonské poezie vložené do deskové knihy východního typu v roce 2001. Tato lakovaná desková kniha z jasanového dřeva s textem z byla vyrobena pouze v jednom kusu pro výstavní účely (vnější lak Hammerit, uvnitř Bondex Parquet, provázáno koženým řemínkem, velikost 18 x 4x 4 cm).

 

3/3/2016