Levák a jeho výchova

Počet leváků určených podle používání levé ruky v jemných motorických a sebeobslužných činnostech, především pak při psaní, je v moderních společnostech podle odhadů poměrně ustálen a v současné době tvoří kolem 11 - 13% populace. V souladu se současnými informacemi o dědičném původu leváctví není předpoklad, že by se tento počet zvyšoval, protože průzkumy dlouhodobě probíhají v otevřených podmínkách a leváků, kteří by své leváctví skrývali, je dnes v naší dlouhodobě tolerantní společnosti velmi málo.

Leváci se za své leváctví nejen nestydí, považují ho za něco naprosto přirozeného a většinová pravoruká společnost naštěstí také. Téměř všichni leváci, které jsem měl možnost vyzpovídat, jsou se svým leváctvím ztotožněni, necítí se u nás pravorukým prostředím diskriminováni a své leváctví prožívají jako rovnocennou alternativu prostředí pravostrannému. Na druhé straně jsou si vědomi některých obtíží a omezení, které jim leváctví v pravostranném prostředí přináší, ale naučili se s nimi obvykle pokusem a omylem samostatně vypořádávat se vším, co tato metoda s sebou přináší.

Vezmeme-li v úvahu tato východiska, musíme se ptát, jestli je nutné, aby malí leváci ztráceli čas a energii tím, že se každý z nich bude potýkat s dnes už známými řešeními sám, nebo je můžeme se znalostí věcí směřovat a jejich cestu zjednodušit a urychlit?

Přesto však musíme mít na mysli, že přes všechny naše snahy pomoci malému levákovi v jeho obtížnější situaci, než mají jeho vrstevníci praváci, ho musíme vést k tomu, aby až opustí školní prostředí a vstoupí do dospělého života, se v něm uměl samostatně a tvořivě pohybovat a uplatnil se v něm.

Směry výchovy leváků v pravoruké společnosti:

  • rozvíjet přirozenou motoriku levé ruky, nohy a celkových pohybů leváka, zároveň s tím však k vyšší funkční dokonalosti přiučovat především pravou ruku; uvědomovat si, čím se levák liší zejména při vykonávání motorických činností od pohybů praváků,
  • naučit se chápat podstatu stranového uspořádání věci, jejich historii, účely a důvody, a posoudit, kdy se vzhledem k různým okolnostem vyplatí orientovat na levo- nebo pravostranné činnosti,
  • umět rozpoznávat činnosti, které je potřeba z hlediska psychické i fyzické bezpečnosti vykonávat jako levák a na nich trvat,
  • naučit se vnímat potřeby praváků a chápat jejich motivace k vytváření pravostranného prostředí, věcí a činností,
  • umět pozorovat pravostranný lidský svět, nacházet a vytvářet mechanizmy, kterými si jej lze osvojit a přizpůsobit svým potřebám leváka,
  • vnímat realisticky své postavení leváka vzhledem k možnostem pravostranného světa, umět přijmout činnosti, které se pro leváka nedají přizpůsobit, a osvojit si jejich provádění takovým způsobem, jak to dělají praváci,
  • být připraven na to, že společnost klade mimo školní prostředí stejné požadavky na výkony leváků jako na praváky a že míra ochrany leváka v dospělosti je nízká,
  • být přizpůsobivý pravostrannému světu, být soběstačný, samostatný a tvořivý; rozumět svému leváctví, hledat jeho přínosy, využívat a rozvíjet je,
  • být připraven na to, že v průběhu celého života budou přicházet nové věci orientované pro praváky, ke kterým nejsou a pravděpodobně ani nebudou levostranné varianty, a naučit se nimi zacházet,
  • umět i ve vyšším věku přijmout nově vzniklé věci pro leváky, kterými výrobci postupně doplňují nabídku základního pravostranného zboží, pokud to ovšem přináší novou kvalitu práce, výkonnosti, jistoty a bezpečnosti obsluhy.

Kvůli levákům není nutno, ani možno obrátit svět na opačnou stranu!

2/2/2014; 24/4/2014