Ostatní nástroje

Většina hudebních nástrojů vyráběna pro leváky zatím není a je otázkou, kdy, nebo zda vůbec k tomu někdy dojde. Popud k výrobě hudebních nástrojů pro leváky musí dát v příhodných podmínkách leváci sami a jednotlivé nástroje tomu musí v běžné hudební praxi vyhovovat.

Přestože se v roce 1998 objevila zpráva, že v Nizozemí bylo vyrobeno první koncertní fortepiano pro leváka, anglického klavíristu Christophera Seeda, je velmi těžké si představit, že levák by se na takový nástroj učil hrát, i když by pro něj bylo skutečně snazší hrát levou rukou melodie a pravou rukou basovat. Důvod je jednoduchý - pořizovací cena klavíru, koncertního křídla nebo varhan je vysoká a málokteří rodiče by byli ochotni je malému levákovi koupit, když se neví, zda u nástroje vydrží. Ale i tak by takový levák nejen v době přípravy, ale v každé koncertní síni musel mít přístup ke stejně konstruovanému klavíru nebo varhanám. Je jen těžko myslitelné, aby na pódiu byla k dispozici hned dvě koncertní křídla s opačně řazenými klávesami nebo že by si levák svůj klavír s sebou přivážel, jako je to možné s kytarou. Naprosto neřešitelná situace by nastala klasickým varhaníkům, protože velké koncertní varhany jsou součástí interiéru chrámu nebo koncertního sálu. Běžný levák by musel umět hrát oběma rukama totéž, a podle toho, jaký klavír se právě na pódiu nachází, by pak usedl a pohyb obou rukou na místě převrátil - ale to už se pohybujeme v rovině hudebních mágů a kouzelníků.

Již zmíněný levák Christopher Seed možná takovým hudebním interpretačím kouzelníkem je - vystudoval klasickou hru na klavír a teprve v začátcích profesionálního koncertování se rozhodl, že si nechá vyrobit stranově převrácenou variantu klavíru. Dnes Christopher Seed tak zvládá hrát stejné skladby jako pravák i stranově obráceně jako levák na svém klavíru.

Možnosti výroby hudebních nástrojů a přání hudebníků jdou přesto vlastními cestami stejně dnes jako v minulosti. Tolik rozšířené, i když mnohými klavíristy zatracované keyboardy se v běžném hudebním životě postupně prosadily natolik, že se staly nedílnou součástí domácností, školních učeben i nástrojového vybavení skupin taneční populární hudby. Pro cenovou dostupnost, malé rozměry a rozsáhlé možnosti v tvoření zvuků a doprovodů při domácím muzicírování i hraní v taneční kapele mohou následovat vývoj kytar pro leváky. Podobné možnosti se mohou nabízet i u digitálních pian, které mají na hlavním panelu méně ovládacích prvků, takže výroba jejich stranové varianty by se mohla nést jen v digitálním "překlopení" pořadí kláves. Určité možnosti nabízí i Christopher Seed, který podnítil výrobu zásuvného modulu Keyboard Mirror, který klávesnici skutečně převrátí.

Kdy se objeví výrobce, který nabídne cenově dostupný keyboard pro leváky a najde tak hudebníky leváky, kteří se na něj s radostí naučí hrát i za cenu toho, že nikdy neusednou za klasický klavír? Pokud zvukové a konstrukční možnosti takového nástroje dovolí, ani jim třeba nebude scházet.

11/1/2013

https://www.lefthandedpiano.com

https://linkshaenderklavier.de/Shop/