Levostranné fortepiano 2

V přechozí kapitole "Levostranné fortepiano" je popsána cesta k levostrannému klavíru Christophera Seeda z roku 1998 a právě v této kapitole jsem v roce 2013 i naznačil, kudy se mohou cesty výrobců v této oblasti v budoucnu ubírat.
 
Za našimi hranicemi se objevil digitální klavír, který může být přepnut do modu LEFT HAND. E-klavír jako typ nástroje je na trhu dostupný už celou řadu let (poznámka: tzn. digitální piano s vyváženými klávesami, což není totéž co keyboard), ale jeho možnosti byly v tomto případě rozšířeny o "digitální převrácení" klávesnice.
 
"Jádrem" celého výrobku je digitální klavír PRO-88 EX firmy Blüthner Piano Klang z Großpösna jižně od Lipska, který je v různých modifikacích osazován do stojanu nebo skříní.
 
 


 
Kouzlo celého výrobku spočívá v tom, že po přenastavení v SYSTEM MENU se převrátí klávesnice tak, že basy jsou na pravé straně, zatímco výšky jsou na straně levé, což umožní levákovi plně využít jeho laterálních dispozic.
 

E-piano PRO-88 EX - nastavení do levorukého modu.
 
Malý, ale pro svou kvalitu ceněný výrobce klavírů, spolupracuje s klavíristou a pedagogem levákem Gezou Loso původem z Maďarska, který vystudoval klavírní hru na Konzervatoři Bély Bartóka v Budapešti a v jeho repertoáru je hudba klasická, přes jazz až po populární hudbu.
Na firemních stránkách o sobě uvádí: "Geza Loso je považován za vynálezce levorukého klavíru. Spolu s renomovanou společností Blüthner z Lipska navrhl první moderní koncertní křídlo pro leváky na světě (2001). V roce 2009 následovaly různé klavírní modely pro leváky a v roce 2015 další e-piana pro leváky, které lze přepnout z praváka na levou ruku pouhým stisknutím tlačítka."
 
Jak už z přecházející kapitoly víme, levostranný klavír byl ve skutečném koncertním provozu mnohem dříve, ale nutno přiznat, že pouze jako jeden jediný kus, zatímco firma Blüthner přináší dostupnou sériovou výrobu. Pravdou je, že výroba levostranného nástroje napadla G. Losa mnohem dříve (první pokus o "patentování" principu levostranné klávesnice proběhl už v roce 1992), skutečná výroba u Blüthner se časově prolíná s nástrojem Ch. Seeda, takže komu připíší dějiny prvenství, se teprve uvidí.
 
G. Loso říká, že jako pianista levák dávno pociťoval, že dosáhnout virtuozity "druhou rukou" je těžké a že právě proto zatoužil mít nástroj, který by mu to umožňoval. To ostatně není nic nového, tato myšlenka zaznívá spolu se společenským přijímáním leváctví jako fenoménu i jako pocit leváků, že by se ve vztahu k nástrojům a přístrojům jejich situace řešit dala. Digitální piano se tak jeví jako už obecně provozuschopné proto, že nástroj vzhledem k jeho pořizovací ceně není jen jednotlivým nástrojem pro leváka, ale je že ho po celkem snadném přenastavení možno používat pravorukou většinou - to je dobrá zpráva pro hudební školy, ale i pro využití v rodinách i pro pódiová vystoupení. Nemalou výhodou proti klasickému křídlu i pianinu je to, že digitální piano nemá takovou hmotnost a běžně se, při doržení pravidel pro převážení, dá podle potřeby přemisťovat ve dvou osobách (klavír 19 kg + stojan 7 kg).
 
Zajímavý přístup má G. Loso k zápisu not a v metodickému přístupu - říká, že "Čtení konvenčních not pro praváky současně s hraním pro leváky vytváří „uzel v mozku“. Prostě to nefunguje! Proto jsou noty pro levoruké noty „obrácené vzhůru nohama“ (zrcadlově svisle)." Notový zápis prvních taktů "Pro Elišku" L. van Beethovena pro leváky vypadá takto:
 
 
Způsob a celkovou praktičnost notace ponechávám na zvážení - připustíme-li, že levorukým klavíristům tento způsob zápisu lépe vyhovuje, do popředí však okamžitě vystupují související otázky spojené s dostupností ostatní klavírní notové literatury, možnost přepisu z ní do podoby této a licenční práva s tím spojená, souhry leváka a praváka při čtyřruční hře z jedněch not, připravenost učitelů praváků vidět noty. Bude muset takovýto pianista levák muset umět číst z praktických důvodů i noty pro praváky? Bude tedy muset nakonec umět "dvojí vidění"?
Jinou, ale podstatnou otázkou spojenou se čtením a psaní (zápisem), je to, proč nový zápis nejde až do konce a nevyužívá intuitivně lepšího čtení leváků zprava doleva? Vždyť takto by skutečně byla celá pozice hry opačnou stranovou stranovou variantou praváků!
 
Zde opět narážíme na stejný problém jako v případě pomůcek pro leváky, z nichž velká část nepomáhá leváka včlenit do pravostranného prostředí, ale naopak jej činí bezprostředně závislého právě jen pouze na nich. Hledání rozumné, tedy hlavně praktické rovnováhy, těchto principů je předmětem zkoumání a rozvažování při psaní článků na www.levactvi.cz, nicméně - praxe ukáže.
 
Potěšilo mě, že můj článek levostranných klávesových nástrojích z roku 2013 naznačil, kudy se mohou výrobci ubírat - PRO-88 EX Blüthner to potvrzuje.
 
 
Model Name: Blüthner Home Line PRO-88 EX
Type of Equipment: Digital Piano
Responsible Party: Julius Blüthner Pianofortefabrik G.m.b.H
Address: Dechwitzerstraße 12, 04463 Großpösna, Germany, Schweiz
Telephone: +49(0)34297 75130
 
 
Zdroje: https://www.gezaloso.de/
 
březen 2021