Šití, pletení a háčkování

Šití, pletení, drhání a háčkování je odnepaměti součástí lidské kultury, protože tyto znalosti a dovednosti byly běžnou součástí života každé rodiny minimálně do dob, kdy průmyslová revoluce přinesla masovou výrobu pletenin, konfekčních oděvů a dalších výrobků. Dnes jsou pletení a háčkování i šití a vyšívání vnímány spíše jako prostředek vlastní kreativity a seberealizace a také smysluplného trávení volného času, neboť průmyslová výroba nabízí nepřeberné množství zboží, které se těmito postupy dříve vyrábělo samozásobitelsky doma. Zde je potřeba připomenout, že i když to vypadá, že šití, pletení a háčkování je doménou žen, v minulosti tomu tak nebylo. Celá řada profesí byla založena na práci s přízí - výrobu rybářských sítí a vrší, šití a opravy plachet stejně jako zákázkové krejčovství reperezentovali ve svých řemeslech muži.

Kostěná jehla s ouškem, kultura s lineární keramikou mladší doby kamenné, 5 500-4 900 př. n. l. (archeologická sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy).

Šití, pletení, drhání, háčkování a paličkování jsou činnosti, které vyžadují značnou míru koordinovanosti práce obou rukou, zručnost a také prostorovou představitost. Tak jako tomu bývá ve všech historických řemeslech, všechny postupy práce vycházejí z práce vedoucí pravou rukou, čemuž je přizpůsoben nejen postup práce, ale i uspořádání pracoviště a rozložení materiálu. Leváka a toho, kdo jej vede, to potom staví před složitý úkol, v němž je potřeba řešit nejen to, jak přenést zažité a zautomatizované zkušenosti ve stranově opačně vedených pohybech, ale jak zorganizovat práci jako celek.

V první řadě je potřeba připomenout, že po zvážení všech okolností, se můžeme rozhodnout, že leváka budeme učit stejně, jako kdyby byl pravák - situace se v mnohých ohledech může zjednodušit, určitě však s sebou přinese i některé komplikace, neboť cesta začleňování leváků do pravostranné společnosti nemusí být vždy jednoduchá. Ale jak už bylo poznamenáno v jiných kapitolách, leváci jsou schopni se naučit a celoživotně vykonávat celou řadu činností pravou rukou ve shodě s praváky (např. viz kapitola hudební nástroje, kuchyňské náčiní a zařízení, stroje a přístroje). Není známo, že by manuální činnosti vykonávané rukou laterálně opačnou, v tomto případě tedy pravou, přinášely obtíže, které jsou popisovány v případě převádění leváků na pravou ruku při psaní. Musíme však počítat s tím, že manuální zručnost levákovy pravé ruky bude zejména ze začátku nižší a cesta k vytouženým výsledkům delší.

Pokud budeme chtít učit leváka v souladu s jeho přirozenou lateralitou nápodobou, bude rodič, prarodič nebo sourozenec či učitel, o kterém můžeme z hlediska počtu pravděpodobnosti předpokládat, že je pravák, okamžitě postaven před praktický problém. Ten spočívá v tom, jestli bude on sám své dlouhodobě zažité pohyby schopen stranově převrátit, a předvést tak levákovi, jak má co dělat. Další možností je, že levák se snaží postup práce svého učitele praváka napodobovat a zároveň si situaci stranově samostatně převracet, což někteří leváci zvládají, protože mezitím je život k takovému vidění donutil už předtím. V každém případě je potřeba maximální trpělivosti a tolerance z obou stran, aby vše neskončilo zklamáním, čehož pak později nakonec litují obě strany.

Jinou možností je hledat návody v příručkách, které jsou metodicky zaměřeny na leváky - v našem prostředí ve skutečnosti ale téměř neexistují - oporu však najdeme v anglofonním světě, kde je háčkování a pletení velmi oblíbené a kde aktivisté připravují návodné videoklipy, jak se co dělá, a to i pro leváky.

Jediná naše publikace, která zpřístupňuje základy pletení i pro leváky/levačky, vyšla před mnoha lety a je prakticky nedostupná, a tak i zde je velký prostor jak pro popularizátory těchto aktivit, tak i pro nakladatelství naučné literatury.

Jedna z mála praktických knih určených i levákům – Škola ručného pletenia Ludmily Peškové je doprovázena i stranově převrácenými návody na pletení pro leváky, (Práca, Bratislava, 2. vydání, 1985).

Dobrou zprávou je však to, že si díky moderní technice můžeme snadno takové materiály pro leváky vytvořit sami. Nejjednodušší způsob je z příručky příslušnou stránku s obrázky ofotit nebo naskenovat na domácím skeneru, obrázky uložit do PC a v nějakém jednoduchém grafickém programu (Irfan, XnView, grafické nástroje Wordu) obrázky prostě a jednoduše horizontálně stranově převrátit a vytisknout. To, že se nám tím převrátí i text nás nemusí mrzet, protože původní máme pořád po ruce. Originální předloha nás bude vést komentářem, převrácený obrázek pak poslouží levákovi, aby se stranově zorientoval.

*

U stranově převráceného návodu leváky určitě nezaskočí to, že obrázky postupují zprava doleva - vždyť to je přece směr leváků!

Dalším zdrojem informací jsou pak již zmíněná krátká tutoriální videa, kterých je například na www.youtube.com poměrně mnoho. A když k tomu ještě umíme alespoň trochu anglicky, máme vyhráno! Musíme však zvolit správné vyhledávací klíčové slovo - k tomu nám pomůže i internetový překladač:

háčkování - left handed crochet for beginners,

pletení - left handed continental knitting.

Je jasné, že tento způsob chce trochu pátrání a přípravy dopředu.

Přeji mnoho úspěchů...

 

Literatura, obrázky a internetové zdroje:

1. Pešková, Ludmila: Škola ručného pletenia */ aj pre ľaváčky, Práca, Bratislava, 2. vydání, 1985 (předcházející vydání 1982, pozdější 1987 a 1991); titulní strana a list s návodem pro leváky

2. https://www.moje-rodina.cz/blaznivy-svet-napadu/vy-ivani-zakladni-stehy-0; https://ces.mkcr.cz/cz/psb.php?idpsb=1884, jehla z ml. doby kamenné; https://www.chytrepleteni.cz/Jak_zacit.htm; obrázek použit jako návod na další zpracování; https://www.maceska.czechian.net/radyanavody.html

9/9/2015