Ukázky z testu laterality

Pokud zapátráte ve virtuálním prostředí, stejně jako já najdete různé výtahy a nápovědy z testu Matějček/Žlab, které jsou tak v modifikované podobě a bez záruky správnosti dostupné studentům, učitelům i zajímajícím se rodičům (například s vyhledávacím heslem: matějček žlab 1972 a podobně). Právě taková je následující ukázka stažená odkudsi z internetu, kolující kyberprostorem bez autorů, kteří je zveřejnili, a bez záruky věrohodnosti.

Zkouška laterality (Matějček, Žlab, 1972)

 1. Zkouškové situace pro horní končetiny
 • Vkládání korálků do lahvičky

Krabička (asi 5 x 5 cm) s korálky (průměr 2 – 3 mm, 10 ks) a lahvička (otvor hrdla o průměru asi 2 cm) stojí na stole (krabička před lahvičkou). Dítě stojí u stolu tak, aby jeho pravá i levá ruka byly přibližně stejně daleko od předložených předmětů.

 • Zasouvání kolíčků do otvorů

Dítě stojí na témže místě u stolu. Položíme před ně dřevěné prkénko s otvory (asi 30 cm dlouhé s pěti otvory) a před prkénko přibližně do středu dáme víčko krabičky, do něhož jsme složili 5 dřevěných kolíčků (asi 5 – 7 cm dlouhé o průměru asi 1,5 cm). Dítěti dáme pokyn, aby kolíčky do otvorů rychle zasunulo.

 • Vkládání klíče do zámku

Před dítě položíme visací zámek, v němž je zasunut klíč. Dítě vyzveme k vyndání klíče, poté ke strčení zpět a k zamknutí.

 • Házení míčku do krabičky

Na stůl doprostřed postavíme prázdnou krabici a míček (pingpongový či gumový). Požádáme dítě, aby odstoupilo asi 2 kroky a pokusilo se vhodit míček do krabičky – jemně, opatrně, přesně. Pokus opakujeme 3x.

 • Jakou máš sílu? – stisknutí ruky examinátora

Na stůl dáme krabičku z dostatečně pevné umělé hmoty (o průměru asi 6 cm) s nasazeným víčkem. Požádáme dítě, aby přistoupilo ke stolu a „ukázalo jakou má sílu.“ Má vzít krabičku jednou rukou a stisknout ji co největší silou – jsme zvědavi, zdali ji dokáže „rozmáčknout“. Pokus se neopakuje.

 • Stlač mi ruce k zemi - tlak na examinátorovu ruku směrem dolů

Dítěti řekneme, že nyní zkusíme jeho sílu ještě jinak. Poodsedneme od stolu a dítě si stoupne proti nám. Spojíme ruce a natáhneme je před něj. Dítě má za úkol stlačit ruce až k zemi, ale jen jednou rukou. Dominantní je paže, která je v aktivitě.

 • Sáhni si na ucho, na nos, atd.

Vyzveme dítě, aby poodstoupilo asi o krok a vyzveme jej, aby nám postupně ukázalo, jak by se poškrábalo na uchu, na nose, na bradě, jak si sáhne na koleno… Mezi jednotlivými pokyny vždy počkáme, až dítě paži spustí, pak teprve dáme další pokyn. Za dominantní pokládáme tu paži, která byla v aktivitě při všech 4 pokusech. Jestliže dítě aspoň 1x provedlo pokyn druhou paží, hodnotíme jako A. Výjimečně se stane, že dítě použije současně obou paží – v tom případě to pokládáme za A.

 • Jak nejvýš dosáhneš? – zvednutí jedné ruky do výšky

Dítě se postaví čelem ke zdi, a to velmi těsně. Dáme pokyn: „Teď mi ukaž, jak nejvýš dosáhneš. Jako kdybys chtěl dosáhnout až ke stropu.“ Dominantní je ta paže, kterou se dítě natahuje do výšky. Výjimečně se stane, že dítě zvedá obě paže současně – v tom případě hodnotíme jako A.

 • Zatleskání

Vyzveme dítě, aby nám ukázalo, jak umí zatleskat – „tak jako vždy tleská v divadle – jednou ruku do druhé“. Dítě skutečně zpravidla tleská jednou rukou do druhé, tj. tak, že jedna funguje jako podložka a druhá je aktivní. Tu pokládáme za dominantní. Jestliže dítě tleská oběma rukama současně před tělem, tj. ruce sráží, hodnotíme jako A.

 • Navlékání niti do jehly

Vyzveme dítě, aby opět přistoupilo ke stolu, kde mu předložíme jehlu (s tupým ouškem) a silnější nit. Pokyn zní: „Teď zkus navléknout nit do jehly.“            Za dominantní pokládáme tu ruku, která dělá pohyb. Dítě se totiž snaží buď navléknout nit do jehly nebo navléknout jehlu na nit (méně často). Jedna ruka je tedy aktivní, druhá pasivní.

 

 1. Zkouškové situace pro zjištění laterality oka
 • Průhled manoptoskopem

Vyzveme dítě, aby si vzalo kornout (z papíru či umělé hmoty, na jedné straně průhled asi 2 cm, na opačné straně otvor pro zakrytí obličeje), který mu podáváme do obou rukou, přiložilo si jej na obličej širším otvorem a podívalo se nám oběma očima na nos. Vhodné je, máme-li po ruce nějaký malý obrázek, který podržíme před svým obličejem asi ve výši nosu – dítě nám pak má říci, co na obrázku vidí. Nechápe-li pokyn, předvedeme mu to. Pokus opakujeme 3x, a to tak, že vždy změníme místo, aby se na nás dítě muselo podívat znova. Kornout totiž vždy sejme, podívá se na nás přímo – pak jej znovu nasadí a dívá se průhledem. Dominantní je to oko dítěte, kterým se na nás dívá. Může se totiž dívat jen jedním okem – druhé hledí do papíru. Toho si ovšem není vědomo. Jestliže dítě oči střídá, hodnotíme jako A. Tato zkouška je zaměřena na binokulární vidění. Zjišťuje se směrovost, řízenost oka.

 • Průhled kukátkem

Na stůl položíme dětské kukátko (úzký válec, kaleidoskop) a vybídneme dítě, aby si je vzalo a podívalo se, jaký tam uvidí obrázek (obrázky na průsvitné fólii). Dítě přikládá kukátko k jednomu oku – to pokládáme za dominantní. Pokus opakujeme 3x. Jestliže se dítě dívá 1x levým, podruhé pravým okem, hodnotíme jako A. Tato zkouška je zaměřena na monokulární vidění. Zjišťuje se zaměřenost oka.

Zhodnocení zkouškových úkonů – horní končetiny

Kvocient pravorukosti = DQ (Dextrity Qutient, lat. dexter = pravý) vypočítáme dle jednoduchého vzorce, který vyjadřuje počet pravostranných reakcí v procentech:

P ………..…. součet všech pouze pravostranných reakcí

A/2 ………..   polovina úkonů, které byly provedeny oběma rukama, pravou i levou, tzn. nevyhraněně

n …………... počet všech úkolů

Stupňová vlastnost laterality je kvalitativně i kvantitativně vyjádřena v následujícím rozložení:

 •   P         vyhraněné, výrazné praváctví                     DQ = 100 – 90
 •   P-        méně vyhraněné praváctví                         DQ = 89 – 75
 •   A         nevyhraněná lateralita (ambidextrie)            DQ = 74 – 50
 •   L-        méně vyhraněné leváctví                            DQ = 49 – 25
 •   L         vyhraněné leváctví                                     DQ = 24 – 0

Výsledky jednotlivých úkonů zachycujeme do záznamového listu:

N

Horní končetiny

P

L

A

Poznámka

1.

Korálky do lahvičky

 

 

 

 

2.

Zasouvání kolíčků

 

 

 

 

3.

Klíč do zámku

 

 

 

 

4.

Míček do krabičky

 

 

 

 

5.

Jakou máš sílu?

 

 

 

 

6.

Stlač mi ruce

 

 

 

 

7.

Sáhni si na ucho

 

 

 

 

8.

Jak vysoko dosáhneš?

 

 

 

 

9.

Tleskání

 

 

 

 

10.

Jehla a nit

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

Pracuje-li dítě jen pravou rukou/levou rukou, značíme křížkem (x) v rubrice P/v rubrice L záznamového listu. Pracuje-li dítě střídavě levou a pravou rukou nebo začne-li jednou a přejde na druhou ruku, značíme (x) v rubrice A záznamového listu.

Zhodnocení zkouškových úkonů – oči

Výsledky jednotlivých úkonů zachycujeme do záznamového listu:

 

Oči

P

L

A

Poznámka

1.

Průhled kukátkem

 

 

 

 

2.

Průhled manoptoskopem

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

2/12/2015