Nesprávné příklady "špetky"

Po přečtení předcházející kapitoly už víme, jak má, resp. musí, správná "špetka" vypadat. Proces změn ve zvyklostech psaní probíhal v průběhu dvaceti až třiceti let a samozřejmě se nevyhnul ani samotných učitelů a metodiků psaní.

Protože všichni dnes píšeme kuličovými psacími prostředky, vstoupily nám pod kůži, ať chceme, nebo nechceme, a tak se stalo, že podoba tradiční špetky se i v oficiálních metodických materiálech speciálních pedagogů a metodiků psaní začala významově posouvat, až úplně vytrácet. Že by v oficiálních metodických příručkách k takovému posunu nemělo dojít, zvlášť když jsou vedeny v duchu výlučného postavení špetky jako jediného správného úchopu... Právě proto je potřeba zbystřit a naučit se správně vidět:

Ukázky současného přístupu k definici špetkového úchopu – na fotografiích z české pedagogické publikace (Budíková a kol.) i na webových stránkách pro studenty spec. pedagogiky MUNI (Opatřilová) je patrné, že poloha psacího prostředku, postavení prstů vyvolaných náklonem propisovačky neodpovídají špetkovému úchopu.

Pro další příklady nemusíme chodit daleko - na jedné z nejvíce navštěvovaných www najdeme typický příklad modifikované špetky předkládané jako správné držení (Johnová), tedy s největší pravděpodobností myšlena "špetka". Zajímavé a navíc zcela pravdivé je to, že tento úchop rolleru je vůbec nejrozšířenější soudobý modifikovaný úchop, který vychází přímo z vyučované špetky. Další uvedený úchop, zde ovšem uváděný jako nesprávný, je další modifikací pravé špetky a je v běžném životě také jeden z nejrozšířenějších.

I v zahraničních vědeckých studiích je situace podobná (Koziatek) - u obou úchopů uváděných jako vzor špetkového úchopu (dynamic tripod a quadropod) to už špetkové úchopy ve skutečnosti nejsou, ale jsou to jejich novodobé modifikace50. Navíc v naší pedagogice jsou oba tyto úchopy uváděny jako zcela nesprávné.

Takovýchto příkladů by se v odborné literatuře i na různých podpůrných webových stránkách pro učitele a rodiče našly spousty. Jak je vidět, v celém tématu panuje poměrně velký chaos o to, co je co, a pak se tedy nemůžeme domluvit na tom, co je možné a co ne, a co vlastně můžeme chtít i po dětech.

Každého čtenáře této podstránky však napadne otázka, proč jsem si dovolil tvrdit, že na fotografiích nejsou špetkové úchopy? Protože všechny tyto úchopy zobrazují nové písařské zvyklosti vycházející ze zkušeností a návyků s používáním kuličkových psacích prostředků, které vyžadují mnohem vyšší náklon než tradiční psací prostředky, nebo dokonce jsou už aplikovány na propisovačku či roller, přestože popis tvrdí něco jiného.

Přechod od klasické špetky k jejím novodobým modifikacím  je vysvětlen v následující podkapitole .

Zdroj: Boj o špetku ..., str. 64, odkazy na použitou a související literaturu jsou uvedeny v publikaci; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020

Zdroj: Boj o špetku ..., str. 53, 57-60, odkazy na použitou a související literaturu jsou uvedeny v publikaci; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020

Více zde: https://www.levactvi.cz/pravak-a-psani/tri-nebo-ctyri-prsty/
Zdroj: Boj o špetku ..., str. 53, 57-60, odkazy na použitou a související literaturu jsou uvedeny v publikaci; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020

Více zde: https://www.levactvi.cz/pravak-a-psani/tri-nebo-ctyri-prsty/