Pojmosloví - kuličkové tužky a fixy

Slovníček pojmů, který se vztahuje ke kuličkové tužce a jejím odvozeninám:

kuličkové psací prostředky jsou psací prostředky, které přenášejí barvu na papír pomocí rotující kuličky s těmito funkčními částmi13:

 • plášť je díl, do kterého je umístěn hrot a náplň (angl. cartridge) se speciální barvicí pastou – podle typu uvnitř pláště jako pohyblivá nebo nepohyblivá; náplň může být i v tamponu ze syntetických vláken,
 • chránítko se na plášť nasouvá nebo našroubovává a chrání vlastní psací hrot před poškozením a chrání před vysycháním,
 • klips na chránítku může být kovový nebo plastový a je jím možno zachytit celou tužku o lem kapsy nebo poznámkového bloku,
 • mechanizmus vysouvání tvoří sada různých součástek, které umožňují vysouvání a zpětné zasouvání celé náplně s hrotem z těla pláště,
 • zátka uzavírá plášť propisovaček bez vysouvacího mechanizmu, rollerů a lineru a zpravidla slouží jako orientační nápověda odstínu barvicí pasty či inkoustu,
 • hrotník je díl v čele pláště, do kterého je vsazen hrot; některé propisovačky samostatně vsazený hrotník nemají, protože je přímou součástí pláště,
 • kuličkový hrot je vlastní psací špička v kovové nebo i plastové objímce – skládá se z vlastní kuličky a objímky kuličky,
 • kulička slouží k přenosu inkoustu ze zásobníku na papír, obvykle je vyrobena z oceli, u rollerů i z keramických materiálů a plastu o průměru 0,1-1 mm,
 • vyložení kuličky označuje, jakou částí kulička vyčnívá z objímky – čím hlouběji je ukotvena, tím je stabilnější proti zatlačení dovnitř nebo naopak vypadnutí ven – na druhé straně čím více vyčnívá, tím je možno docílit nižšího mezního úhlu psaní vzhledem k psací podložce,
 • mezní úhel psaní vzniká v okamžiku, kdy náklon psacího prostředku je tak veliký, že kulička se začíná dotýkat papíru a pod přítlakem je schopna se otáčet a přenášet barvu na papír; mezní úhel psaní tak závisí na vyložení kuličky a u různých výrobků se pohybuje mezi 55° až 70°,
 • roller je psací prostředek, který kombinuje výhody kuličkové tužky a fixu – řidší stékavý inkoust ze zásobníku nebo tamponu je přenášen otáčející se kuličkou; ve srovnání s kuličkovou tužkou má mnohem kratší životnost kvůli větší spotřebě stékavější barvy,
 • gelová tužka je variantou rolleru a je určena především ke zvýrazňování textu a liší se kvalitou náplně; protože výrazné barvy mohou obsahovat i flitry, déle zasychají a nejsou tak vhodné k souvislému psaní.
 

Slovníček pojmů, který se vztahuje k psacím prostředkům s kapilárním spouštěcím mechanizmem (mikroliner, liner, fineliner, mikrofix)   a dalším jejich odvozeninám:

psací prostředky s kapilárním spouštěním barviva jsu psací prostředky odvozené od původního popisovače (fix) a jsou určeny ke psaní textů a vytváření technických náčrtů18:

 • plášť je díl, v němž je umístěn hrot, tampon s inkoustem a zátka,
 • tampon ve tvaru válce z volně složených mikrovláken uvnitř pláště slouží jako zásobník inkoustu, do kterého je při montáži vstříknut a zazátkován,
 • tyčinka hrotu vede objímkou a slouží k přenosu inkoustu z tamponu na papír a obvykle je vyrobena z lisovaných mikrovláken nebo kapilární modul z plastu,
 • objímka, plastová nebo kovová, spojuje plášť, hrot a tampon,
 • chránítko hrotu s klipsem je konstruováno jako u propisovaček, má však vyšší těsnost, aby více chránilo inkoust před vysycháním.

Zdroj: Boj o špetku..., str. 38 a 39; slovníček pojmosloví poskytl Centropen, a.s.