FRAUS - odvozenina CS

Propracovaná licenční a marketingová strategie autorů celého balíčku produktů Comenia Script byla od samotného počátku provázena vyšší cenou, než je v českém školství obvyklé, což vyvolalo konkurenční zájem jiných nakladatelství, která pro své písanky a další učební materiály použila také nevázané písmo (např. Fraus – Sassoon Infant; Nová škola – NNS Script)54.

Comenia Script universal zůstalo pod patronací Radany Lencové, ale jiná varianta Comenia Script (Comenia Script A; CS A) a licenční práva na ni jsou ve vlastnictví nakladatelství Fraus, které je používá pro tisk písanek, ale zároveň používá písmo  Sassoon  Infant. Fraus uvádí, že proběhla pilotáž písma, ale další varianty nespojitého písma se dalším pokusným šetřením už neověřovaly, protože ministerstvo školství vychází z toho, že funkčnost nevázaného písma jako obecného typu byla už dostatečně prověřena řízením z roku 2010-2012 a že tvarové odchylky písmen nových sad pro tvorbu písanek a učebnic nejsou překážkou pro jejich použití55.

Ukázka z  Příručky učitele  k nevázanému písmu nakladatelství Fraus.

https://www.fraus.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/nevazane-pismo-bude-od-zari-pro-skoly-dostupnejsi-10369

Zdroj: Boj o špetku ..., str. 110, odkazy na použitou a související literaturu jsou uvedeny v publikaci; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020