... a celý dvojlist opratrně vyjmeme z prostředku sešitu.

... a celý dvojlist opratrně vyjmeme z prostředku sešitu.