K obstřihování a nastřihování zatím používáme běžné pravostranné nůžky pro děti.

K obstřihování a nastřihování zatím používáme běžné pravostranné nůžky pro děti.