Menším dětem jsou nápovědou zvířátka pod jednotlivými prsty, která jim pomohou si pamatovat, pod kterým prstem co je.

Menším dětem jsou nápovědou zvířátka pod jednotlivými prsty, která jim pomohou si pamatovat, pod kterým prstem co je.