Další činnosti na určení vedoucího ucha. Další úkoly pro zjištění laterality jsou v sešitě č. 2, kde je vysvětlen postup laického vyhodnocení laterality.

Další činnosti na určení vedoucího ucha. Další úkoly pro zjištění laterality jsou v sešitě č. 2, kde je vysvětlen postup laického vyhodnocení laterality.