Podle čeho poznáme leváky a praváky? Zkouška na intuitivní vedení psacího prostředku při průchodu labyrintem zprava doleva, nebo zleva doprava.

Podle čeho poznáme leváky a praváky? Zkouška na intuitivní vedení psacího prostředku při průchodu labyrintem zprava doleva, nebo zleva doprava.