Schola futurum - školská reforma vlády Mirka Topolánka

SCHOLA FUTURUM
Školská reforma vlády Mirka Topolánka
zdroje: Úřad vlády České republiky a tiskový odbor ministerstva školství ČR

Kapitola 1
Na základě inspekce ministerstva školství pod vedením Ondřeje Lišky bylo zjištěno, že na všech typech škol se učitelé snaží vzdělávat a vychovávat žáky v souladu s doposud platnými osnovami k lásce k vlasti, čestnosti a pravdomluvnosti, pracovitosti, lásce ke vzdělání i k lidem a aktivnímu vztahu k občanství.
Vzhledem k tomu, že byl zjištěn zásadní rozpor mezi skutečným životem a obsahem a pojetím výuky v českých školách, a také proto, že náš prosperující stát už v budoucnu nebude potřebovat vzdělané lidi, rozhodla na svém zasedání dne 22. dubna 2008 Topolánkova vláda resort školství a tělovýchovy zrušit k 17. listopadu 2008.
Hlavním důvodem zrušení resortu školství je to, že stát nebude z daní občanů platit provoz škol a práci učitelů, protože celý okruh  těchto činností byl analyzován jako zbytečný, neboť směřuje k něčemu, co ve skutečnosti nikdo nedělá, a ani nechce.

Kapitola 2
Ušetřené finanční prostředky zrušeného ministerstva školství budou převedeny do rezervního fondu Úřadu vlády ČR a rozpočtů ministerstva vnitra a spravedlnosti; školy a školská zařízení budou přebudována na rychlosoudy a nápravná zařízení.
Největší výhodou reformy bude to, že náklady na školství se stlačí na absolutní minimum, protože celé zbytkové výdaje se omezí na tisk nových vizitek jednoho z ministrů, který bude mít na vizitce vytištěn jeden řádek navíc se zmínkou o tom, že v České republice se ví, že takové ministerstvo obvykle existuje (zřejmě ministr Strany zelených). Tento ministr se bude jako pozorovatel zúčastňovat jednání u evropské komise pro vzdělání za Českou republiku.
Vláda předpokládá, že nejvíce se uleví rodičům, protože si konečně budou moci své děti zodpovědně vychovávat a vzdělávat podle vlastního uvážení sami, proto vláda podnikne kroky k úpravě legislativních podmínek tak, aby děti mohly pracovat společně s rodiči v jejich zaměstnání.

Kapitola 3
Vláda vychází z toho, že reformu uvítají i samotní učitelé, protože teď budou moci s klidným svědomím vstoupit do společensky významnějších a lépe placených povolání, kde ke své práci konečně dostanou i propisovačku, pravítko a lepidlo, které si až dosud museli z platu kupovat sami. Ředitele škol bude vláda motivovat k rychlému a hladkému zrušení škol zlatým padákem ve výši Kč 10 000 a možností obsadit pracovní pozici zvláštního tajemníka na okresním sekretariátu ODS, ČSSD či KSČM; v jižních a východních Čechách a na Moravě u KDU-ČSL; ředitelům, kteří připadnou do gesce Strany zelených, umožní v šumavské zeleni sčítat stromy.

Kapitola 4
Mediální podporu školské reformy vlády Mirka Topolánka slíbil zajistit nově zvolený prezident republiky Václav Klaus uspořádáním historicky poslední přednášky na VŠE v Praze, plánované na 17. listopadu 2008, na téma „Čím hloupější sedlák, tím větší brambory“, aby tím kromě jiného připomněl i své dřívější působení ve funkci ministra financí a pozdějšího předsedy vlády, kdy prvotní destrukci školství spustil tím, že na začátku let devadesátých doporučil učitelům změnit zaměstnání, dokud je čas, což ti chytřejší k svému prospěchu také udělali.

(Poznámka: Vzhledem k očekávanému odporu ze strany dosud ve školách klidně odpočívajících žáků a studentů oznámil mluvčí Úřadu vlády ČR mírně jiné stanovisko a oznámil, že Mirek Topolánek jako rodilý pragmatik se smyslem pro soudržnost rodiny i státu bude přeci jenom navrhovat deset nových praktických vyučovacích předmětů v jednorázových kurzech vyučovaných vždy v době státních a jiných svátků:

  • Moderní techniky slibování – 1. leden, vznik ČR,
  • Dávání a braní úplatků – dva dny před Velikonocemi,
  • Práce s médii – pondělí velikonoční,
  • Lhaní a kradení – 1. květen, Svátek práce,
  • PC hry v teorii a praxi – 5. a 6. července, Cyril & Metod & Jan,
  • Sex, drogy & násilí – 28. září, sv. Václav,
  • Klientelismus a lobbing – 28. 10., vznik republiky,
  • Dějiny pol. stran a jejich představitelů – listopad, Památka zesnulých,
  • Příprava na převzetí vysvědčení - základní, střední nebo vysoké školy - podle věku dítěte, 17. listopad, Den studentstva,
  • Úvod do samozásobitelství – 24. prosinec, Štědrý den).

Kapitola 5
Státní maturitní zkouška a státní závěrečné zkoušky budou vycházet z již uvedených teoretických předmětů; maturitní testové otázky a správné odpovědi bude možno koupit před každými parlamentními, senátními či komunálními volbami v okresních sekretariátech politických stran, testy SZZ v krajských sekretariátech a na ústředních výborech; praktická maturitní zkouška a závěrečná praxe bude probíhat v období státem uzákoněné volební kampaně a bude ověřována schopností umluvit nebo uplatit zkušební komisi sestavenou z politických aktivistů okresní, resp. vyšší úrovně.
Všemi opatřeními vláda dosáhne toho, že tzv. Topolánkovy děti budou mít ze 100 % ukončené úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou. Navíc se předpokládá, že v letech 2020 až 2030 bude mít  vysokoškolský diplom kolem 80 – 90 % mladé generace.

Kapitola 6
Vláda ČR se 1. května 2008 usnesla, že Miroslav Topolánek a Ondřej Liška budou nominováni na Nobelovu cenu za ekonomii; Václav Klaus nominován nebude (je jejím nositelem už od roku 1997).

Kapitola 7
Pro snížení nákladů spojených se zrušením školství reformu sponzorsky zaštítili:
ČEZ, OSA, Spolek přátel Národního odporu, HB systém, Harvardské investiční fondy, Lajos Bajcz, Severočeská uhelná, Telecom, Blesk, Šíp a Aha!, Nova, Prima, Radio Nord Music, Santa Barbara corp., Ahold, Microsoft Group CZ, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro hospodářskou soutěž, Společnost přátel Titanicu, Fan-club Michala Davida, občasnké sdružení Korupce bez hranic, Gambrinus liga, Always bez hranic, Moravia Steel, ČSA, ČSAD a ČD a Dopravní podniky Praha. Podporu též slíbila i některá média, kterým vadí gramotní a kritičtí čtenáři, posluchači a diváci.