Osvětlení ve školách

Trhavec | 06.03.2020

Je třeba mluvit o chybném osvětlení ve školách: i v nově vybudovaných třídách je uspořádání interiéru stejné jako v prvorepublikových filmech pro pamětníky nebo ve 44 let starém filmu Marečku, podejte mi pero... Čili: tabule na čelní stěně, dveře vpravo, okna VLEVO a k tabuli obrácené lavice, ve kterých se pravoúhle nudí a podřimují znehybněně a v zákrytu sedící žáci. Před časem jsem byl na besedě o dostavbě jednoho prestižního gymnázia, kterou koncipoval jeden poměrně slavný architekt - říkal jsem mu, že by si projekt zasloužil trochu jiné pojetí: jiné vnitřní dispozice, jíné uspořádání, opuštění zmíněných "tradic", mj.i s ohledem na osvětlení pro leváky. Odpovědí mi bylo "ono těch leváků zase není tolik". O jiných skupinách obyvatelstva (LGBT, Romové, senioři, vozíčkáři etc.) by si pan architekt tímto způsobem nepochybně mluvit netroufl. Dovedu si představit uspořádání lavic - třeba - do podoby podkovy, nebo, chceme-li, písmene "U", jehož otevřená strana by byla u oken, vrchol oblouku u stěny naproti oknům, na které by moha být ta obligátní tabule. Každý by se mohl rozhodnout, kam by si v oné podkově sedl, kdo na její vnější a kdo na vnitřní obvod, někdo blíž k oknu, někdo blíž k tabuli - jak by to každému vyhovovalo. Každý by si tak mohl zvolit, z které strany a z jaké vzdálenosti k němu má vnější světlo dopadat. Pokud ovšem nejsme schopni uvažovat v těchto dimenzích, pak musí na řadu přijít KOMPENZACE. Ano, horníkům bezprašné prostředí zajistit nelze, pracovníkům v infekčních provozech nelze zajistit sterilní postředí a pracovníkům v provozech s ionizujcím zářením zajistit kilometrové vzdálenosti od radiačních zdrojů. Ale tady všude nastupují kompenzace. Apropos: u vysokoškoských poslucháren, i u těch vybudovaných před válku, je většinou oboustranné prosklení... JInak, pane magistře Vodičko, klobouk dolů před těmito perfektními stránkami, pět hvězdiček! Jsem tu dnes poprvé, díky odkazu z webovské stránky zabývající se plnicími pery...

Přidat nový příspěvek