Re: začínáme rýsování

Ivo Vodička | 31.01.2017

Rýsování může být pro leváky vskutku problém - učitelé chtějí, aby se dodržoval postup při konstrukci plošných útvarů, ale i u prostorových. Vynášení hran krychle nebo kvádru odpovídá potřebám pravorukých, proto také celý obrázek ubíhá doprava, a ne doleva. Leváci jsou samozřejmě ve ztížené pozici, protože musí ostrou tužkou strkat ve směru od sebe, což je obtížné, a navíc se snadno ulomí špička tužky. Stínování písma a šrafování se levákům rodí pod rukama také jinak a má skutečně jiný směr - na druhé straně mi to často pomohlo u výtvarníků odhalit, kdo kreslí jakou rukou.
Někteří pedagogové pak doporučují, aby si malý levák zakoupil tzv. "pravítko pro leváky", na kterém ubíhá číselná osa obráceně - já osobně jsem zásadně proti, protože to působí komplikace v chápání časových os (v dějepise a jinde - časové přímky) i aritmetické operace mezi kladnými a zápornými čísly, které se často vysvětlují právě na číselníku, kde záporná čísla jsou vlevo a kladná vpravo. Myslím, že podstatnější je vysvětlit malému levákovi podstatu problému a využít jeho mnohem větší adaptability k řešení takovýchto problémů, než vytvářet dvojkolejnost pojetí a prostředí. Podobné je to třeba i s náramkovými hodinkami a nástěnnými hodinami "pro leváky" - malému, ale i velkému levákovi totiž vytvářejí dvojí prostředí, v kterém se pokaždé, když chce zjistit, kolik je hodin, musí soustředit, jestli hodiny jsou zrovna "pravé" nebo "levé". To běžný život hrozně zatěžuje, a proto je lepší se pohybovat v jednom totožném prostředí s praváky, i když to ze začátku může dělat problémy. Každá vědomě pěstovaná jinakost, která není životně nutná, nás nesbližuje, ale vyděluje, což je špatně.
Moc mě potěšila Vaše formulace: "Veliký dík patří týmu pana Vodičky", protože celý tenhle výzkum leváctví, psaní článků a provozování www dělám sám bez podpory jakýchkoliv institucí a jen s přízní těch, kteří mi fandí - jestliže to vypadá, že je to kolektivní dílo, tak mě to těší dvojnásob.

Přidat nový příspěvek